Informacje o powiecie

wróć

Powiat cieszyński rozciągający się wzdłuż południowej granicy województwa śląskiego, a zarazem granic Polski, w znacznej mierze pokrywa się z obszarem Śląska Cieszyńskiego. Historyczną i jednocześnie administracyjną stolicą regionu jest Cieszyn – najstarsze jego miasto. Specyficzne dla powiatu jest zróżnicowane ukształtowanie terenu i wynikająca z tego faktu różnorodność charakteru poszczególnych jego części. Na południowym wschodzie wznoszą się Beskidy z zalesionymi stokami, a im dalej na północ tym teren robi się coraz bardziej płaski, aby w końcu przeobrazić się w krajobraz nizinny obfitujący w liczne akweny wodne ze Zbiornikiem Goczałkowickim na północnej granicy powiatu. Specyfika regionu i jego wyjątkowość jest wynikiem przenikania się wielu różnorodnych czynników. Obecny wizerunek tej ziemi, jej kulturę i mieszkańców ukształtowała historia przynależności państwowej. Tereny te, do X wieku wchodzące w skład państwa Wielkomorawskiego przez prawie 350 lat należały do państwa Polskiego. W tym czasie wyodrębniło się i konstytuowało się Księstwo Cieszyńskie, a dziedziczący je książęta piastowscy utworzyli linię Piastów Cieszyńskich. W 1327 r. księstwo jako ziemie lenne przeszło pod panowanie Korony Czeskiej, a w późniejszych wiekach wraz z nią stało się częścią Monarchii Austro-Węgierskiej. Poza granicami Polski obszar pozostawał aż do 1918 r. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę oraz Czechosłowację przynależność Śląska Cieszyńskiego stała się przyczyną sporu między tymi państwami. Przybrał on postać konfliktu zbrojnego, a rozstrzygnięty został dopiero w 1920 r. przez Radę Ambasadorów, decyzją której sporny obszar podzielono między obie strony. W 1938 r. wykorzystując trudną sytuację polityczną Czechosłowacji, wojska polskie wkroczyły w głąb terytorium sąsiada i przyłączyły do kraju czeską część Śląska Cieszyńskiego. W 1945 r. po zakończeniu działań wojennych, przywrócony został stan z 1920 r. Na dzisiejszy wizerunek cieszyńskiej ziemi ogromny wpływ mieli i mają jej mieszkańcy. Współistnienie wyznań religijnych, różnice wynikające z kultury związanej z regionem, złożony proces kształtowania się tożsamości narodowej i wspomniane już historyczne zmiany przynależności państwowej odcisnęły trwałe piętno na społeczeństwie Śląska Cieszyńskiego. W dniu dzisiejszym w granicach powiatu mieszka najliczniejsza społeczność ewangelicka w Polsce. Reformacja przyjęta została na terenie Księstwa Cieszyńskiego bardzo otwarcie przez wszystkie stany, a jej propagatorem był ówczesny władca książę Wacław Adam. W kolejnych wiekach, w wyniku działań kontrreformacyjnych, a później w czasach większej lub mniejszej tolerancji religijnej, miejscowi protestanci przechodzili różne koleje losu. Współistnienie wyznań wpłynęło zarówno na historię tych ziem, jak i na wyjątkową tolerancję jej mieszkańców. Zróżnicowanie kulturowe mieszkańców Śląska Cieszyńskiego wynikało bezpośrednio z ukształtowania terenu. W Beskidach dominowali Wołosi, w miastach przenikała się kulturowo miejscowa ludność ze społecznościami niemieckimi, a w późniejszych czasach, w wyniku emigracji, także z Czechami. Ewoluowanie procesów narodowotwórczych w XIX wieku, krystalizowanie się przynależności narodowej i walka o uznanie prawa do samostanowienia, zwłaszcza pod rządami Habsburgów, silnie wpłynęła na świadomość narodową miejscowej ludności, ale zarazem pozostawiła ją otwartą na odmienność. Bogata historia, wyjątkowa kultura, różnorodność krajobrazu i lokalizacja tworzą całokształt zachęcający do bliższego poznania i zobaczenia wszystkiego z bliska.

DOJAZD

Położenie powiatu cieszyńskiego na ważnych szlakach komunikacyjnych sprawia, że nie tylko łatwo, ale i szybko można się tu znaleźć. Poznać Ziemię Cieszyńską można także podróżując na południe Europy – warto się tu zatrzymać nie tylko na postój.

Samochodem...

Przebiegająca przez Cieszyn trasa E75 będąca połączeniem tranzytowym północy Europy z południem, stała się jeszcze bardziej popularną odkąd z największego przejścia granicznego pomiędzy Rzeczpospolitą a Republiką Czeską zniknęły szlabany. Bliskość tak ważnego szlaku tranzytowego sprawia, że dojazd samochodem ze wszystkich części Polski oraz od strony naszych południowych sąsiadów jest nie tylko łatwy, ale też odpowiednio komfortowy ze względu na jakość dróg.

Koleją i autobusem...

Do powiatu cieszyńskiego dojechać można nie tylko samochodem. Funkcjonują liczne połączenia kolejowe i autobusowe. Pociągiem bezpośrednio można tu dojechać z Górnego Śląska, Warszawy, Ostrawy, Pragi i Wiednia a autobusem dodatkowo z Krakowa. Najważniejszą stacją kolejową jest zarazem największe, dawne przejście graniczne w Zebrzydowicach – tędy przebiega trasa z Warszawy do Pragi i Wiednia. Z Warszawy i Górnego Śląska koleją dotrzemy bezpośrednio w góry, na dworzec do Ustronia czy Wisły. Stałe połączenia z Ostrawą (ale także ze Słowacją) znajdziemy w Cieszynie, zarówno polskim, jak i Czeskim.

Samolotem...

O ile na terenie powiatu nie ma żadnego lotniska, to odległości dzielące Cieszyn od portów lotniczych nie stwarzają problemów dla zainteresowanych tą formą podróży. Najbliższe lotnisko znajduje się w Ostrawie, do której z Cieszyna jest ok. 50 km. Do lotnisk w Katowicach Pyrzowicach i Krakowie Balicach jest dalej; odpowiednio 125 i 140 km, ale za to w znacznej części drogami ekspresowymi, a do Krakowa autostradą A4.

POWIAT W LICZBACH

Powierzchnia: 730,20 km2, w tym 40% lasy

Ilość mieszkańców: 177 124, w tym 46,2% w miastach

Ilość gmin: 12

POWIAT CIESZYŃSKI DZISIAJ

Powiat cieszyński terytorialnie pokrywa się w dużej mierze ze Śląskiem Cieszyńskim - krainą historyczną, której obszar, poza granicami powiatu cieszyńskiego, stanowi kilka gmin powiatu bielskiego, zachodnią część miasta Bielska-Białej oraz po stronie czeskiej znaczny obszar Kraju Morawsko-Śląskiego.

LUTERANIZM

Nurt protestantyzmu zapoczątkowany w 1517 r. przez niemieckiego reformatora Marcina Lutra. W Polsce żyje obecnie ok. 80 tys. luteran, należą oni do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

WOŁOSI

Zbiorcza nazwa grup etnicznych zamieszkujących pierwotnie Półwysep Bałkański, migrujących wzdłuż łańcucha Karpat do XVI wieku. Ludność pasterska spotykana najdalej na zachodzie w Beskidach i na Morawach.

MIASTA I GMINY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

POWIAT W KAMERZE

Publikacja 20-lecie Powiatu Cieszyńskiego

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy