Aktualności

wróć
pow-cieszyn

Co warto wiedzieć o Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Cieszynie?

27.11.2020

Z Joanną Bąk, kierownikiem Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Cieszynie rozmawiam m.in. o tym, do czego został powołany Ośrodek, kto i kiedy może zostać przyjęty. Poruszyłyśmy także temat telefonu zaufania, poradnictwa psychologicznego i Kampanii Profilaktycznej „SpokojNIE i bezpieczNIE“, obecnie realizowanej przez POW.

Do czego został powołany Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie? - POW jest miejscem interwencyjnym. Jego podstawowym zadaniem jest przerwanie przemocy domowej i minimalizowanie jej skutków, poprzez udzielanie schronienia kobietom lub mężczyznom wraz z dziećmi oraz świadczenie pomocy psychologicznej oraz prawnej. Celem schronienia jest ochrona przed osobą stosującą przemoc oraz uruchomienie działań w kierunku ekonomicznego i psychicznego usamodzielnienia, tłumaczy Joanna Bąk, kierownik POW w Cieszynie.

                Każda osoba przyjęta do POW objęta jest wsparciem psychologa, pracownika socjalnego oraz pomocą prawną. Każde dziecko mieszkające w POW jest pod opieką rodzica oraz pozostaje w kontakcie z pedagogiem. Pobyt w POW stanowi element procedury Niebieskie Karty i realizowany jest w ścisłej współpracy z Gminnymi Zespołami Interdyscyplinarnymi ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jak można trafić do Ośrodka? -Przyjęcie odbywa się bez skierowania, po uprzednim kontakcie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia możliwe jest także przyjęcie bez wcześniejszego kontaktu z OPS, mówi Joanna Bąk.

W Ośrodku odbywają się spotkania grupy wsparcia. Grupa ma formę cotygodniowych spotkań dla osób doświadczających przemocy i współuzależnionych, ma charakter otwarty, można do niej dołączyć w każdym momencie po ówczesnym zgłoszeniu (tel. 33 851 29 29). Spotkania nie mają charakteru terapeutycznego, pełnią funkcję wspierającą i stanowią uzupełnienie terapii indywidualnej.

Przy Ośrodku funkcjonuje telefon zaufania. - Codziennie w godzinach od 1900 do 700 rano jest czynny telefon zaufania, przy którym dyżur pełnią przeszkoleni interwenci. Telefon zaufania jest anonimowy w obie strony - osoba dzwoniąca nie musi się przedstawiać, nie przedstawia się także interwent. Zadaniem telefonu nie jest uruchomienie pomocy, ale wysłuchanie i wsparcie. Na wyraźne życzenie osoby dzwoniącej, interwent może udzielić informacji na temat możliwości działania i wspólnie opracować plan, dodaje kierownik Ośrodka.

W ramach POW prowadzone jest również poradnictwo psychologiczne oraz prawne dla osób, które nie wymagają schronienia - kobiet, mężczyzn i dzieci. W jaki sposób jest realizowana ta pomoc? - Realizujemy ją w Powiatowym Ośrodku Wsparcia oraz w Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt" w trybie ambulatoryjnym, w dni robocze. Ponadto Ośrodek prowadzi spotkania grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży oraz aktualnie realizuje Kampanię Profilaktyczną „SpokojNIE i bezpiecznie”, w ramach której odbywają się warsztaty z profilaktyki przemocy w szkołach ponadpodstawowych z terenu powiatu cieszyńskiego, wyjaśnia Bąk.

Raz w roku organizowana jest konferencja interdyscyplinarna, w której biorą udział specjaliści zaangażowani w przeciwdziałanie przemocy – członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych, kuratorzy, pedagodzy, funkcjonariusze policji i wiele innych.

W jakich godzinach jest czynny Ośrodek? - Jest czynny całodobowo - co oznacza, że konsultacje oraz przyjęcia realizowane są każdego dnia tygodnia, 24 godziny na dobę. Biuro POW czynne jest w dni robocze w godzinach od 700 do 2100. W godzinach nocnych, w dni weekendowe i świąteczne dyżur pełnią pracownicy interwencyjni, kończy kierownik POW.

Rozmawiała Sylwia Pieczonka

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy