Aktualności

wróć
Członkowie Zarządu podzielili między siebie zadania - zdjęcie wyrożninające

Członkowie Zarządu podzielili między siebie zadania

20.05.2024

W poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r. Komitety Wyborcze Wyborców: „Porozumienie dla Samorządów”, „Samorządowcy Powiatu Cieszyńskiego”, „Partnerstwo dla Powiatu” oraz „Bezpartyjni Samorządowcy” zawarli umowę koalicyjną, na mocy, której przez kolejne 5 lat Powiat Cieszyński będzie zarządzany wspólnie przez te ugrupowania. Dzięki zawartemu porozumieniu powstała koalicja, która uzyskała większość w Radzie Powiatu Cieszyńskiego, aktualnie ma 15 z 29 mandatów.

Przypomnijmy — we wtorek, 7 maja 2024 r. na mocy wcześniej zawartej umowy koalicyjnej, podczas I Sesji Rady Powiatu tej kadencji Starostą Cieszyńskim została wybrana Janina Żagan. Na wniosek nowo wybranej Starosty – w skład Zarządu weszli: Mieczysław Szczurek (Wicestarosta), Beata Macura (Członkini), Jerzy Pilch (Członek) oraz Marcin Ślęk (Członek).

W czwartek, 9 maja 2024 r. Zarząd dokonał podziału zadań pomiędzy Członkami. - Wydaje mi się, że jest to sprawa dość dobrze rozstrzygnięta, ponieważ osoby, które mają przypisane konkretne tematy, są doświadczonymi i kompetentnymi samorządowcami. Wiem, że dobrze wywiążą się z powierzonych im zadań, mówi Janina Żagan, Starosta Cieszyński.

Janina Żagan, Starosta Cieszyński merytorycznie nadzoruje i kontroluje działania: Stanowiska ds. Skarg i Kontroli, Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Audytora Wewnętrznego, Inspektora Ochrony Danych, Geologa Powiatowego, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, organizacji powiatowego transportu zbiorowego oraz pozostałe zadania Biura Transportu i Organizacji Ruchu z uwzględnieniem przepisów o elektromobilności, Wydziału Edukacji i jednostek organizacyjnych oświaty (szkół i placówek oświatowo-wychowawczych), Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, Stanowiska ds. Kontaktu z Mediami.

Wicestarosta Mieczysław Szczurek merytorycznie nadzoruje i kontroluje działania: Biura Zamówień Publicznych, Wydziału Inwestycji, Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich, Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej.

Członek Zarządu Beata Macura merytorycznie nadzoruje i kontroluje działania: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym organizację systemu pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej oraz pozostałych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (domów pomocy społecznej i domów dziecka), Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Wydziału Kultury, Sportu, Turystki i Organizacji Pozarządowych, Stanowiska ds. Promocji Zdrowia, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, w zakresie Promocji powiatu.

Członek Zarządu Jerzy Pilch merytorycznie kontroluje i nadzoruje działania: Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, Wydziału Komunikacji oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Członek Zarządu Marcin Ślęk merytorycznie nadzoruje i kontroluje działania: Wydziału Nieruchomości, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz koordynuje działania: Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

 

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy