Aktualności

wróć
strajk-baner

Drugi tydzień strajku

15.04.2019

W szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński, nadal trwa strajk. Przystąpiły do niego wszystkie szkoły oraz ZPPP,  oprócz Zespołu Szkół w Istebnej, gdzie zajęcia odbywają się normalnie.

W dwóch szkołach tj. w ZSTiO w Skoczowie oraz ZSPT w Międzyświeciu  lekcje odbywają się w ramach możliwości nauczycieli, którzy nie podjęli strajku są to np. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub zastępstwa. W pozostałych placówkach zajęcia są zawieszone. W sumie w szkołach powiatowych strajkuje około 300 nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami, którzy przekazują nam informacje o aktualnej sytuacji w placówkach. Wykazując zrozumienie wobec  trudnej sytuacji rodziców związaną ze strajkiem i koniecznością zapewnienia opieki dzieciom, podjęliśmy decyzję, iż pracownicy cieszyńskiego  Starostwa mogą przyprowadzić do pracy swoje dzieci – mówi Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Janina Żagan.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice