Aktualności

wróć
glowne-resize

Finał wiosennych szkoleń „4 minuty, które decydują o życiu”

12.06.2019

Zakończył się pierwszy etap nowej edycji programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu”, który realizowany będzie w cyklu 3-letnim do 2021 roku. W tym roku po konkursie ofert, do realizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej została jednogłośnie zarekomendowana przez Komisję firma „Medres” z Zabrza.

Do programu przystąpiły wiosną następujące szkoły ponadpodstawowe / ponadgimnazjalne naszego powiatu: I Liceum Ogólnokształcące im. Osuchowskiego w Cieszynie, II Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika w Cieszynie, Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie, Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu i Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. 

Uczniowie tych szkół (250 osób), podczas udziału w zajęciach teoretycznych i ciekawych ćwiczeniach praktycznych, także w terenie, uczyli się, jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Program przebiegał w trzech etapach. Najpierw odbyły się w szkołach szkolenia 5-godzinne, potem na sali sesyjnej, osoby wytypowane po testach szkolnych odbyły w ciągu dwóch dni szkolenia podstawowe - 8 godzinne. Po tym etapie wyłoniono testami liderów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kompetencji i wzięli udział w szkoleniu pogłębionym 16 godzinnym w dniach 10 i 11 czerwca. Oba szkolenia odbyły się na sali sesyjnej starostwa w Cieszynie.

Wszystkie etapy programu, czyli 29 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych zaliczyła grupa 12 uczniów, stanowiąca w swoich macierzystych jednostkach Szkolne Zespoły Wsparcia, ich zadaniem będą działania pomocowe w uzasadnionych przypadkach. Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia, wystawione przez firmę „Medres s. c.” z Zabrza. Uczniowie w ankietkach podkreślali profesjonalizm i przyjazny styl edukacji ratowników medycznych:  Klaudiusza Palucha, Stanisława Grosickiego i Roberta Gieruli, ich doskonałe zaopatrzenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz miłą atmosferę zapewnioną przez wszystkich instruktorów oraz organizatora programu, czyli Biuro Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Młodzież w trakcie szkoleń, miała możliwość integracji przy smacznym poczęstunku, zapewnionym przez starostwo. Program zakończył się pisemnym egzaminem testowym i co ważne pomyślnymi jego wynikami.

Należy dodać, że firma Medres zapewniła pomoce dydaktyczne, materiały symulacyjne i poglądowe, gadżety oraz ciekawe ćwiczenia na sali i w terenie. Uczniowie w ankietkach ewaluacyjnych, podkreślali swoje zadowolenie i pozytywne aspekty całego szkolenia. Barbara Kłosowska- Kierownik Biura Promocji Zdrowia, podziękowała prowadzącemu końcowe szkolenie Specjaliście Ratownictwa Medycznego Klaudiuszowi Paluchowi za duże zaangażowanie oraz rozdane uczniom firmowych zaświadczeń. Program zakończyło zdjęcie grupy.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel