Aktualności

wróć
Głos Mieczysława Szczurka, Starosty Cieszyńskiego w sprawie planowanej wycinki drzew podczas remontu linii kolejowej Cieszyn-Goleszów

Głos Mieczysława Szczurka, Starosty Cieszyńskiego w sprawie planowanej wycinki drzew podczas remontu linii kolejowej Cieszyn-Goleszów

03.07.2020

W drugiej połowie czerwca 2020 r. Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek spotkał się z przedstawicielami Ruchu Społecznego „Ratujmy Drzewa na Śląsku Cieszyńskim”, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego Cieszyn oraz Partii „Zieloni” w związku z planowaną wycinką drzew wzdłuż remontowanej linii kolejowej Cieszyn-Goleszów.

Przedstawiciele organizacji ekologicznych zdecydowanie podkreślali, że planowa wycinka zdrowych drzew spowoduje nieodwracalną negatywną zmianę krajobrazu, zniszczenie miejsc bytowania wielu gatunków ptaków, jak również, o czym ostatnio wiele się mówi, obniżenie retencji wodnej. Sytuacja hydrologiczna w naszym powiecie jest trudna — charakteryzuje się niskim poziomem wód gruntowych, stąd wszelkie zabiegi poprawiające ten stan rzeczy są, jak najbardziej pożądane. - W związku z powyższym zostałem poproszony, o to, żeby, zanim podejmę decyzję o pozwoleniu na wycinkę, zostały wykonane następujące ekspertyzy i konsultacje: ocena dendrologiczna drzew ujętych w spisach inwentaryzacyjnych dotyczących planowanej wycinki, która pozwoli określić szczegółowo ich stan, odporność poszczególnych gatunków na zróżnicowane warunki klimatyczne oraz rzeczywiste zagrożenie dla remontowanej linii kolejowej, ocena ornitologiczna, która pozwoli określić realne zagrożenia dla gnieżdżących się tam ptaków i skalę tego zagrożenia, ocena możliwości nasadzenia wzdłuż linii kolejowej odpowiednich gatunków krzewów i drzew niskopiennych, jako rozwiązań pozwalających na zatrzymanie wody w glebie oraz wytworzenie naturalnych osłon zapobiegających tworzeniu się zasp śnieżnych w okresie zimowym, informuje Starosta. - Doskonale rozumiejąc wymienione wyżej argumenty, zobowiązałem się wystąpić do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o doprecyzowanie obowiązujących przepisów dotyczących wycinki drzew. Zawnioskuję o ich uzupełnienie: o opinię dendrologiczną, ornitologiczną oraz ocenę możliwości nasadzenia wzdłuż linii kolejowej odpowiednich gatunków krzewów i drzew niskopiennych. Zaoferowałem również swoją pomoc przy organizacji spotkania trójstronnego, w którym wezmą udział zainteresowani przedstawiciele organizacji ekologicznych, przedstawiciele PKP oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie, dodaje Szczurek.

Warto dodać, że uczestnicy spotkania podkreślali, że nie są przeciwnikami remontu linii kolejowej Cieszyn-Goleszów, gdyż ich zdaniem modernizacja tej linii jest celowa i potrzebna. Zaoferowali swoją pomoc i chęć współpracy w czasie rozmów z decydentami z PKP. Zaznaczali, że obowiązujący obecnie przepis rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczący szerokości, na której PKP ma prawo wycinać wzdłuż torów drzewa, jest kuriozalny, że nie zawsze jest to 6, a np. 10 metrów licząc od toru-w zależności od ukształtowania ternu. - Postulaty uczestników spotkania uważam za słuszne, ważne oraz potrzebne, chociaż, biorąc pod uwagę podobną sytuację, jaka miała miejsce w naszym powiecie w 2019 roku, zastanawiam się, czy uda się nam coś wspólnie więcej wywalczyć w zakresie zmiany przepisów. Nasze argumenty mogą nie znaleźć zrozumienia ministerialnych urzędników. W zeszłym roku udało się wpłynąć na polski rząd, by zmienił rozporządzenie określające szerokość pasa wolnego od drzew wzdłuż torów. Kolejne zawężanie pasów wycinki może być z praktycznego punktu widzenia nie do obronienia. Uważam, że w ramach już istniejących uregulowań, które, jak podkreślam, zmieniły się na lepsze, należy uczulić PKP, jako wnioskodawcę, aby prace były wykonywane ściśle wg wydanych decyzji. Raz ściętego drzewa nie da się już przywrócić do życia, ale inwestor powinien mieć świadomość, że samowolne poszerzanie zakresu karczunku może wiązać się np. z koniecznością wypłacenia odszkodowania właścicielom gruntów, podkreśla Starosta. - Dodatkowo chcę wyjaśnić, że wydanie decyzji w tym zakresie nie musi obejmować zgody na wycinkę wszystkich drzew. Wniosek w tym zakresie podlega szczegółowej analizie i ostatecznie może być tak, że w decyzji część drzew nie zostanie objęta decyzją. Należy jednak pamiętać, że Starosta jako organ administracji publicznej zobowiązany jest, jeżeli wnioskodawca spełni wszystkie wymogi stawiane przez prawo, do podjęcia rozstrzygnięcia. - Doceniam działania ekologów oraz podzielam ich zaniepokojenie. Otaczająca nas na Śląsku Cieszyńskim piękna przyroda jest atutem, którym możemy przyciągać turystów, jest również bardzo istotnym elementem wpływającym na jakość życia mieszkańców. Niewątpliwie podróż zmodernizowaną koleją pośród cudnej zieleni będzie cieszyła wszystkich. Ze swej strony, kończąc, powiem jeszcze raz, że decyzję będzie poprzedzać wnikliwa analiza wniosku, postaramy się pogodzić sprzeczne jedynie na pozór interesy. To nasza wspólna sprawa, kończy Mieczysław Szczurek.

Szybkie menu

Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie E-SESJA transmisje z sesji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Moduł mapowy - z warstwami System informacji przestrzennej Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński Zespół ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel