Aktualności

wróć
img-2079-resize

Górny Bór po przebudowie

30.11.2018

 

Zakończyła się rozbudowa ul. Górny Bór w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciężarową do skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Targową wraz ze skrzyżowaniami. Wykonawcą zadania była firma Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie Sektor Bielsko-Biała. Nadzór nad robotami inwestycyjnymi prowadziła firma R.H.KONtrakt ze Skoczowa.

W ramach zadania wykonano m.in.:

 1. nową konstrukcję jezdni na ciągu o dł. 867m (szer. jezdni 7m na szlaku głównym, do 7,60m przy poszerzeniach na łukach poziomych);
 2. rozbudowę skrzyżowania ul. Górny Bór z ul. Mickiewicza i ul. Targową na skrzyżowanie skanalizowane z ruchem okrężnym wzdłuż wyspy centralnej wraz z budową dwóch wyniesionych wysepek „azylu” dla pieszych;
 3. przebudowę skrzyżowania ul. Górny Bór z ul. Ciężarową (skrzyżowanie proste);
 4. przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi (w km 0+055,5 i km 0+649,00);
 5. przebudowę obustronnych chodników dla pieszych;
 6. przebudowę przepustu w ciągu ul. Górny Bór w km 0+779,5;
 7. wykonanie 2 przystanków autobusowych wyposażonych w zatoki autobusowe;
 8. przebudowę odwodnienia drogi i skrzyżowań, w tym budowa 2 odcinków nowych sieci kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem nowobudowanej kanalizacji do istniejących kanałów deszczowych oraz do cieku wodnego poprzez istniejący wylot;
 9. przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji i zjazdów publicznych;
 10. wycinkę kolidujących drzew oraz nasadzenia w obrębie wyspy centralnej;
 11. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
 12. budowę sieci oświetlenia ulicznego (w tym oświetlenie przejść dla pieszych);
 13. remont drogi gminnej – ul. Morcinka (w ramach wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu);
 14. przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych;
 15. przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych;
 16. przebudowę kolidującej sieci gazowej.

 

Umowna wartość zadania wyniosła: 7,2 mln zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 5 mln zł. Pozostały wkład własny do inwestycji jest finansowany po połowie przez Powiat Cieszyński i Miasto Skoczów.

 

 

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice