Aktualności

wróć
Hażlaska w Cieszynie oddana do użytku - Portal Powiatu Cieszyńskiego

Hażlaska i Frysztacka odebrane

06.11.2019

Powiat Cieszyński zakończył realizację zadań inwestycyjnych  pn.: "Przebudowa ulicy Hażlaskiej na odcinku ok. 85 mb od skrzyżowania z ulicą Frysztacką do skrzyżowania z ulicą Św. Jerzego w Cieszynie oraz "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej, na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie".  

Dzisiaj (6.11.2019 r.) Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek,  Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz wraz z wiceburmistrzem Przemysławem Majorem, Wiesławem Sosinem, dyrektorem Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie i Magdaleną Suchanek-Kowalska z Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych odebrali wykonane prace remontowe na wyżej wymienionych ulicach. 

Oba zadania inwestycyjne były powierzone do realizacji Miastu Cieszyn oraz po połowie finansowane przez Miasto Cieszyn i Powiat Cieszyński.

Zakres rzeczowy zadania dotyczącego ul. Hażlaskiej obejmował m.in. rozebranie istniejącego odcinka drogi z kostki brukowej, wykonanie nowego odcinka drogi o długości 85 m i szerokości jezdni 6,00 m (2x3,00 m) z zastosowaniem nawierzchni bitumicznej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania drogi oraz uporządkowanie poboczy. 

Natomiast zakres rzeczowy zadania dotyczącego ul. Frysztackiej obejmował kompleksową przebudowę tej ulicy na odcinku ok. 0,3 km, tj. od obrębu skrzyżowania z ulicą Hażlaską do ulicy. Folwarcznej. Została wykonana nowa konstrukcja jezdni, przebudowane zostały chodniki, ale przede wszystkim wybudowano brakujący od wielu lat odcinek muru oporowego w rejonie posesji nr 12, umożliwiający poszerzenie jezdni do szerokości 7 m, co pozwoliło na zlikwidowanie przewężenia. Uporządkowano także miejsca postojowe w rejonie istniejącego oraz dobudowanego odcinka muru oporowego, nastąpiła korekta geometrii na skrzyżowaniu z ul. Hażlaską, wykonana została kanalizacja deszczowa zapewniająca sprawne odwodnienie drogi oraz wdrożona docelowa organizacja ruchu poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Koszt inwestycji ul. Hażlaskiej wyniósł 505 311,80 zł brutto, a ul. Frysztackiej 2 649 137,63 zl brutto.  

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel