Aktualności

wróć
Inwestycje i rozwój w trosce o Pacjentów – Szpital Śląski podsumował miniony rok

Inwestycje i rozwój w trosce o Pacjentów – Szpital Śląski podsumował rok 2022

24.01.2023

Dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie rok 2022 to okres konsekwentnego rozwoju, w którym zrealizowano nowe inwestycje i podjęto różnorodne inicjatywy z myślą o Pacjentach. M.in. zmodernizowano budynek Centrum Zdrowia Psychicznego, rozbudowano szpitalną instalację tlenową czy zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny. Placówka pozyskała także fundusze unijne oraz potwierdziła swoją najwyższą jakość, uzyskując po raz 4. certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia. Innowacyjne zabiegi i ponad 150 tys. świadczeń medycznych udzielanych każdego roku mieszkańcom powiatu cieszyńskiego i okolic to dowód na to, jak ważnym punktem na medycznej mapie całego województwa śląskiego jest Szpital Śląski w Cieszynie. Kolejne, planowane inwestycje w 2023 roku są odpowiedzią na rosnące potrzeby Pacjentów.

Ostatnie dwa lata w funkcjonowaniu Szpitala Śląskiego wymagały od placówki działania w trudnych i wymagających warunkach pandemii. To jednak nie przekreśliło planów rozwojowych i realizacji nowych projektów przez lecznicę. Zarówno w zakresie remontów czy modernizacji infrastruktury szpitalnej, jak i podejmowania innowacyjnych zabiegów oraz rozszerzania zakresu świadczeń medycznych. Rok 2022 upłynął pod znakiem konsekwentnego rozwoju i wdrażania nowych działań. Podobnie, jak lata poprzednie – szpital każdego roku realizuje strategiczne inwestycje.

- Nowe inwestycje, innowacyjne zabiegi i stała praca nad świadczeniem najwyższej jakości usług medycznych - to tylko niektóre z wielu działań podejmowanych w celu rozwoju Szpitala Śląskiego. W 2022 roku zrealizowaliśmy kilka kluczowych projektów. To m.in. uruchomienie zmodernizowanego Pawilonu IV, w którym otwarto nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego, a także rozbudowa instalacji tlenowej, która gwarantuje Pacjentom bezpieczeństwo w dostępie do lekarstwa, jakim jest tlen medyczny. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym, jesteśmy w trakcie doposażania szpitalnych oddziałów w specjalistyczny sprzęt medyczny. W ten sposób nasza profesjonalna kadra medyczna może coraz skuteczniej diagnozować i leczyć Pacjentów - wskazuje Czesław Płygawko, Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie i dodaje: Kierunek zmian w Szpitalu Śląskim wyznaczają przede wszystkim oczekiwania Pacjentów i to w trosce o ich komfort i bezpieczeństwo, podejmujemy działania rozwojowe. W 2023 roku zrealizowane zostaną również kolejne, ważne inwestycje w placówce, o których niebawem będziemy informować.   

Miniony rok to także ważne dla placówki wydarzenia. Wiosną zespół Oddziału Otolaryngologicznego przeprowadził nowatorski zabieg wtórnego wszczepienia protezy głosowej, dzięki któremu Pacjent po 12 latach odzyskał głos. Z kolei jesienią pozytywnie zakończył się wymagający proces akredytacyjny Szpitala Śląskiego realizowany przez zewnętrzną komisję Ministerstwa Zdrowia. W efekcie cieszyńska placówka po raz 4. w swojej historii uzyskała Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający bezpieczeństwo i najwyższą jakość realizowanych świadczeń. Ponadto, grono 10 pracowników Szpitala Śląskiego otrzymało honorowe odznaczenia Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Nowa siedziba Centrum Zdrowia Psychicznego

W czerwcu 2022 roku Szpital Śląski w Cieszynie ukończył modernizację Pawilonu IV, którego historia sięga XIX wieku. W budynku zlokalizowana została nowa siedziba, działającego przy placówce od 2018 roku, Centrum Zdrowia Psychicznego. W dniu 12 lipca odbyło się jej oficjalne otwarcie z udziałem m.in. Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka oraz Starosty Cieszyńskiego Mieczysława Szczurka. CZP to szczególne miejsce, w którym mieszkańcy powiatu cieszyńskiego, doświadczający trudności natury emocjonalnej i kryzysu psychicznego mogą natychmiast otrzymać bezpłatne wsparcie i profesjonalną pomoc. Bez skierowania i bez zapisywania się na wizytę. W nowej lokalizacji, w jednym miejscu, pacjenci mają dostęp do kompleksowych świadczeń z zakresu psychoterapii i psychiatrii dziennej, psychiatrii środowiskowej oraz punktu konsultacyjnego. W nowym obiekcie znajdują się nowoczesne sale terapeutyczne i zajęciowe, m.in. do terapii kulinarnej, muzykoterapii i zajęć manualnych.

- Do połowy 2022 roku placówka funkcjonowała w kilku lokalizacjach, a dzięki adaptacji Pawilonu IV, który jako obiekt przez lata był nieużytkowany, CZP otrzymało nowoczesną, w pełni wyposażoną oraz komfortową dla Pacjentów i personelu siedzibę. Rozbudowa Pawilonu IV rozpoczęła się z końcem 2020 roku. Konieczne były kompleksowe prace remontowe, zarówno w środku obiektu, jak i na zewnątrz, a także uporządkowanie terenu wokół. Inwestycja wraz z wyposażeniem, o wartości ok. 6,8 mln, sfinansowana została ze środków własnych szpitala – podsumowuje Adam Śliż, Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Gospodarczych Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

W ramach cieszyńskiego CZP funkcjonuje całodobowy Oddział Psychiatryczny z izbą przyjęć, a także Oddział Dzienny Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny i Zespół Leczenia Środowiskowego. Ponadto w Szpitalu Śląskim działa również Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży, która uruchomiona została w kwietniu 2021 roku. Szpital Śląski w przyszłości planuje rozwój psychiatrii dla dzieci i młodzieży w powiecie cieszyńskim.

Bezpieczeństwo w tlen medyczny – nowa instalacja tlenowa

Cieszyńska placówka na przełomie marca i kwietnia uzyskała dotację z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości blisko 1,3 mln z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy i modernizacji instalacji tlenowej w związku z COVID-19 oraz zakup sprzętu służącego przeciwdziałaniu pandemii. Pacjenci poddawani są tlenoterapii w sposób bierny oraz za pomocą wysokospecjalistycznych urządzeń, takich jak urządzenie do wysokoprzepływowej terapii tlenem lub respirator. Podczas pandemii wielu pacjentów z COVID-19 musiało być poddawanych właśnie tlenoterapii, stąd zapotrzebowanie na tlen wyraźnie wzrosło. Dotychczasowy zbiornik z tlenem o pojemności 11 ton musiał być wówczas uzupełniany co 4-5 dni, a dzienne zużycie tlenu wynosiło nawet ok. 1,8 tony. Dodatkowo, z powodu zwiększonego użycia tlenu, działanie parownicy było także mocno obciążone. W przypadku gwałtowanego wzrostu liczby pacjentów wymagających tlenoterapii, w każdej chwili mogło nastąpić przeciążenie całej instalacji tlenowej - pacjenci w takiej sytuacji nie mogą czekać. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentom, kluczowa była rozbudowa dotychczasowej instalacji tlenowej, która objęła również dzierżawę zbiornika tlenu o pojemności 11 tys. litrów wraz z parownicą oraz liczne prace budowlane i instalacyjne. Placówka podjęła starania o uzyskanie dofinansowania tej ważnej inwestycji bez obciążania budżetu Powiatu Cieszyńskiego, jak i samego szpitala. Łączna kwota dotacji pozwoliła na 100 % pokrycie kosztów. W ramach dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Szpital Śląski zrealizował także zakup wysokiej klasy sprzętu medycznego, m.in. cyfrowego aparatu RTG, zestawu do badania tromboelestrografowego oraz zestawów kardiomonitorów z aparatem EKG.

Unijne dofinansowanie w wysokości prawie 8 mln zł

Blisko 8 mln złotych dofinansowania pozyskał z końcem lipca Szpital Śląski ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu – działanie 11.3 REACT EU – Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia. Na podstawie rzetelnie przygotowanego wniosku konkursowego placówka uzyskała dotację w wysokości 7 988 000,00 zł, w tym 7 988 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę na realizację projektu „Wzmocnienie możliwości szybkiego reagowania ZZOZ w Cieszynie na zagrożenia epidemiczne oraz poprawa jakości leczenia w czasie kryzysu” podpisano z końcem września 2022 r. Dzięki staraniom dyrekcji kwota dofinansowania nie wymagała wkładu ze środków własnych szpitala. Celem projektu jest unowocześnienie istniejącej infrastruktury placówki w zakresie chorób zakaźnych i dostosowanie jej do aktualnych potrzeb, wynikających ze specyfiki leczenia tych chorób, w tym COVID-19. W ten sposób szpital będzie w pełnej gotowości do reagowania na różnego rodzaju zagrożenie epidemiczne w przyszłości. W ramach inwestycji lecznica zrealizuje prace budowlano-remontowe – w efekcie m.in. powstanie więcej łóżek dostosowanych do leczenia chorób zakaźnych i możliwa będzie równoczesna hospitalizacja większej liczby chorych wymagających izolacji. Placówka w 2023 roku zakupi także specjalistyczny sprzęt medyczny przeznaczony do skutecznej terapii w chorobach zakaźnych oraz wyroby medyczne i środki ochrony osobistej dla personelu medycznego.

Rozstrzygnięcie wniosku o dofinansowanie na dotację w wysokości blisko 10 mln zł na zakup nowego sprzętu

Cieszyńska placówka jeszcze w 2017 roku złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL „Poprawa jakości usług przez doposażenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie”. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale w tamtym okresie nie uzyskał dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków. Dzięki ogromnym staraniom Dyrekcji Szpitala w lutym 2022 roku, Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przyznaniu wnioskowanych przez placówkę środków. Proces podpisywania umowy o dofinansowanie, w której został ustalony ostatecznie zakres oraz budżet projektu zakończył się w sierpniu 2022 roku, a termin na jego realizację zaplanowano na koniec września 2023 roku. Szpital Śląski w ramach zadania m.in. planuje zakupić wysokiej jakości sprzęt medyczny, który zastąpi wyeksploatowane już urządzenia oraz pozwoli na wdrożenie nowych, innowacyjnych technik leczenia pacjentów, a także może mieć wpływ na skrócenie czasu oczekiwania na niektóre usługi medyczne i podniesie jakość opieki zdrowotnej w regionie. Dzięki inwestycji możliwe będzie również poszerzenie udzielanych już świadczeń w szczególności badań laparoskopowych i zabiegów operacyjnych na drogach żółciowych oraz trzustkowych, czy też specjalistycznych zabiegów urologicznych, szczególnie u pacjentów onkologicznych, a także świadczeń ortopedycznych czy dermatologicznych. Zakupiony zostanie m.in. wysokiej klasy tomograf komputerowy, pozwalający na szybszą i skuteczniejszą diagnostykę pacjentów, a dzięki zmniejszonej dawce promieniowania badanie będzie dla nich bezpieczniejsze. Ponadto Szpital zostanie doposażony w tor wizyjny wraz z zestawem do endoskopii i osprzętem endoskopowym, generator fal elektromechanicznych i ultradźwiękowych do rozbijania złogów z pompą ssącą (system do endoskopowej litotrypsji kamieni układu moczowego metodą ultradźwiękową i pneumatyczną), laser holmowy dużej mocy do rozbijania złogów w układzie moczowym, manipulator maciczny, nowoczesny sprzęt ortopedyczny wykorzystywany przy operacjach artroskopowych, a także urządzenie do terapii podciśnieniowej ran oraz kabinę do leczenia łuszczycy. Koszty kwalifikowalne inwestycji to kwota ponad 11,5 mln złotych, z czego pozyskane dofinansowanie wynosi 9 899 594,54 zł, a część wkładu własnego w kwocie 815 000,00 zł zabezpiecza powiat cieszyński.

Prestiżowe wyróżnienie Ministerstwa Zdrowia dla Szpitala Śląskiego

Szpital Śląski w Cieszynie należy do elitarnego grona 170 placówek medycznych w całym kraju i 22 w województwie śląskim, które posiadają akredytację przyznawaną przez Ministerstwo Zdrowia. W całej Polsce działa aż 898 szpitali, z czego w województwie śląskim 136, jednak tylko nieliczne z nich otrzymują to prestiżowe wyróżnienie. Dla Pacjentów certyfikat akredytacyjny oznacza, że jakość leczenia w cieszyńskiej placówce realizowana jest na najwyższym poziomie, a sam szpital spełnia szereg kryteriów jakości i bezpieczeństwa, dysponuje wykwalifikowaną kadrą medyczną oraz profesjonalnym sprzętem medycznym. Cieszyński szpital w 2022 roku uzyskał akredytację już po raz 4., z powodzeniem utrzymując ją nieprzerwanie od 2011 roku. Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na wniosek Rady Akredytacyjnej, po przeprowadzonym przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości audycie. To prestiżowe wyróżnienie, po spełnieniu szeregu standardów akredytacyjnych, udzielane jest tylko najlepszym szpitalom w kraju na okres 3 lat. Przystąpienie do procesu certyfikacji jest dużym wyzwaniem organizacyjnym dla każdej placówki i wymaga szeregu działań sprawdzających wszystkie aspekty jej działalności. Zewnętrzna, niezależna Komisja Akredytacyjna wnikliwie oceniała funkcjonowanie Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Placówka musiała spełnić aż 221 standardów akredytacyjnych w 15 działach funkcjonowania szpitala. Do otrzymania akredytacji niezbędne jest uzyskanie przez każdy szpital minimum 75% punktów.

Pacjent po 12 latach odzyskał głos – innowacyjny zabieg w Szpitalu Śląskim

Pod koniec marca 2022 roku w Szpitalu Śląskim zespół Oddziału Otolaryngologicznego pod kierownictwem lek. Rafała Jękota z sukcesem przeprowadził nowatorski zabieg wtórnego wszczepienia protezy głosowej. Dzięki niemu pacjent po całkowitym usunięciu krtani przez poparzenie kwasem solnym, po 12 latach znów zaczął mówić. Na drugi dzień po zabiegu mężczyzna zadzwonił samodzielnie do swojej żony. Od 2020 roku w Oddziale Otolaryngologicznym Szpitala Śląskiego realizowane są zabiegi implantacji protezy głosowej u Pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową krtani. Podczas laryngektomii, czyli usunięcia krtani, ostatnim etapem operacji jest wszczepienie protezy głosowej. Zabieg ten określany jest mianem wszczepienia pierwotnego. U 58-letniego Pacjenta zespół wykonał innowacyjny zabieg wtórnego wszczepienia protezy głosowej, czyli implantacji protezy po wcześniejszej amputacji krtani. Co zaskakujące, zabieg nie odbywał się na sali operacyjnej, a realizowany był w Pracowni Endoskopii i trwał ok. 30 minut. W skali całego kraju wtórne wszczepienia protez głosowych są stosunkowo rzadkie. Stanowią jednak ogromną szansę na powrót do normalności, przywracając pacjentom zdolność mówienia i swobodnej komunikacji. Innowacyjny zabieg wtórnego wszczepienia protezy głosowej spotkał się z ogromnym zainteresowaniem pacjentów oraz mediów ogólnopolskich – informacja o sukcesie zespołu cieszyńskiej placówki pojawiła się na łamach najważniejszych tytułów prasowych oraz w radiu, telewizji i Internecie. Dzięki temu coraz więcej Pacjentów z podobnymi schorzeniami, ma szansę na powrót do zdrowia.

Szybkie menu

Starostowie Cieszyńscy Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy