Aktualności

wróć
Kolejna inwestycja drogowa Powiatu

Kolejna inwestycja drogowa Powiatu

03.07.2020

Powiat Cieszyński rozpoczyna realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2621S – ul. Długiej w Hażlachu na odcinku od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażlacha (do istniejącego chodnika)”.

Wykonawcą robót jest firma DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwiklic, a Nadzór inwestorski sprawować będzie firma Hanke Sebastian CONSTRUCTION & SUPERVISION z Mikołowa.

W dniu 30.06.2020 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Planowany termin zakończenia zadania to 4 grudnia 2020 r.

Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

 Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:

 1. rozbudowę drogi powiatowej poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 0,986 [km] i szerokości 6,0 m z normatywnymi poszerzeniami na łukach od 6,5m – 6,8m, dostosowując odcinek drogi do docelowego ruchu KR3;
 2. remont jezdni na długości 8,0m z dostosowaniem przekroju poprzecznego odcinka rozbudowywanego do istniejącego odcinka poza zakresem zadania;
 3. przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi: z ul. Rudowską i z ul. Myśliwską;
 4. budowę 2 peronów przystankowych;
 5. budowę chodnika dla pieszych o szer. 2m (w świetle);
 6. wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych o szerokości 1m (wraz z krawężnikiem);
 7. przebudowę zjazdów do posesji;
 8. budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem (kanał główny, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, przykanaliki);
 9. przebudowę przepustu pod ul. Długą;
 10. wycinkę drzew kolidujących z inwestycją;
 11. przebudowę kolidującej sieci ORANGE;
 12. przebudowę kolidujących odcinków sieci elektroenergetycznej;
 13. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń BRD: tj. wykonanie na wysięgniku nad przejściem dla pieszych sygnalizacji ostrzegawczej migającej naprzemiennie oraz wyświetlacza prędkości rzeczywistej z detektorem radarowym;

- Wartość zadania wynosi ok. 3,44 mln zł, z czego ok. 1,79 mln zł stanowić będzie dofinansowanie w ramach rządowego programu: Fundusz Dróg Samorządowych -  (tj. 55% wydatków kwalifikowanych), a pozostały wkład własny w wysokości 1,65 mln zł zostanie sfinansowany przez Powiat Cieszyński (80%) oraz UG Hażlach (20%), informuje Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński. 

- Zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu prace prowadzone będą z zastosowaniem ruchu wahadłowego, natomiast na realizację zasadniczych robót drogowych zakładane jest wyłączenie drogi z ruchu. O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją Inwestycji będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, PZDP oraz Urzędu Gminy w Hażlachu, dodaje Magdalena Suchanek-Kowalska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg publicznych w Cieszynie. 

 

Szybkie menu

Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie E-SESJA transmisje z sesji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Moduł mapowy - z warstwami System informacji przestrzennej Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński Zespół ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel