Aktualności

wróć
img-2060-resize

Kolejna inwestycja drogowa Powiatu na finiszu

29.11.2018

Powiat Cieszyński zakończył kolejną inwestycję drogową tj. zabezpieczenie i naprawę korpusu ul. Cieszyńskiej w Puńcowie uszkodzonego na skutek osuwiska. Wartość zadania wynosi 1,45 mln zł, z czego 835 tys. zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych Ziemi.  W ramach prac zabezpieczono korpus drogi i skarpy pasa drogowego przed dalszymi ruchami masowymi, wykonano odprowadzenia wód opadowych i gruntowych poza grunty podłoża korpusu drogi, wykonano nową konstrukcję drogi,  odtworzono i przebudowano istniejący przepust, umocniono skarpy nad drogą płytami ażurowymi, wykonano bariery energochłonne oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu. Wykonawcą robót była firma FBSerwis S.A. z Warszawy,  nadzór inwestorski sprawowała Firma Inżynierska „STRUKTURA” mgr inż. R. Suwaj z Bielska-Białej, a jednostką prowadzącą zadanie był Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych   w Cieszynie.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice