Aktualności

wróć
laureaci-resize

Laureaci Etapu Powiatowego Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

22.10.2018

Jesteśmy już po etapie powiatowym Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. To siódma edycja tej olimpiady, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych czterech samorządów, w tym powiatów: cieszyńskiego, bielskiego i żywieckiego i miasta Bielska-Białej. Jej celem jest profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa, zaś tematem wiodącym - poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem zaburzeń odżywiania.  Zgodnie z regulaminem program przebiega w trzech etapach: szkolnym, powiatowym i regionalnym na terenie każdego współorganizującego go samorządu. Patronat honorowy pełni Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dr Robert Pudlo, zaś patronat naukowy Rektor Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej prof. Jarosław Janicki i dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH dr Rafał Bobiński. Pytania testowe wraz z odpowiedziami na każdym etapie olimpiady oraz do dogrywek przygotowała Agnieszka Foltyn wykładowca ATH. Do etapu szkolnego w Powiecie Cieszyńskim przystąpiło 92 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych, pod opieką koordynatorów szkolnych. Podsumowanie wyników, pozwoliło na wyłonienie najlepszych uczniów i zgłoszenie ich do etapu powiatowego. W rezultacie w finale powiatowym wzięło udział 37 uczniów. Program rozpoczął spot animowany „Robak” Fundacji Wielogłosu z Mysłowic, po czym Barbara Kłosowska- Kierownik Biura Promocji Zdrowia, zarazem koordynator olimpiady z ramienia Starostwa Powiatowego w Cieszynie, otwarła oficjalnie program, serdecznie witając uczniów, ich opiekunów oraz członków jury: przewodniczącą jury Dalal Mustafę-psychologa z Oddziału Psychiatrycznego ZZOZ w Cieszynie, Małgorzatę Krótki-Wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie oraz

Irenę Fluder Kudzię-terapeutę zajęciowego z Oddziału Psychiatrycznego ZZOZ w Cieszynie. Po rozdaniu pytań testowych, uczniowie pisali test selekcyjny, składający się z 25 pytań. W czasie oceny testów przez jury, pozostali uczestnicy obejrzeli film edukacyjny pt.: „Anoreksja” z cyklu „Nie zamykaj oczu”. Podsumowanie punktów wszystkich testów podstawowych pozwoliło od razu wyłonić laureata I miejsca, zaś II i III nagradzane miejsca walczyło 4 uczniów w pisemnej dogrywce. Tak, jak w poprzednich edycjach, trzeba podkreślić duże zaangażowanie koordynatorów szkolnych oraz wysoki poziom wiedzy merytorycznej laureatów. Smaczny poczęstunek wprowadził miły klimat, co pomogło złagodzić napięcie i stres, oczekujących na wyniki uczniów. Po tym udanym bankiecie, nastąpił wreszcie wyczekiwany finał. Barbara Kłosowska ogłosiła wyniki, zaś Wicestarosta Maria Cieślar wręczyła zwycięzcom I, II i III miejsca puchary okolicznościowe i nagrody rzeczowe. Dyplomy przygotowano dla pierwszych pięciu miejsc. Podziękowania i kwiaty otrzymali koordynatorzy i członkowie Jury. Sesję zdjęciową imprezy wykonała rzecznik prasowy starostwa Katarzyna Raszka Sodzawiczny.

 

Wyniki Etapu Powiatowego VII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym:

Miejsce I Filip Cwajna z I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego

opiekun -Barbara Bartoszek

Miejsce II Michał Niewada z I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego

opiekun -Barbara Bartoszek

Miejsce III Patrycja Pasternak II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika,

opiekun Izabela Żwak

 

Miejsce IV Kinga Klimowska ZSGH Wisła, opiekun Luiza Kezwoń

Miejsce IV Mateusz Balcarek ZSPiT Międzyświeć, opiekum Barbara Pasieka

 

 

Serdecznie laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów w finale!

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice