Aktualności

wróć
Likwidujemy „wąskie gardło” na Frysztackiej - Portal Powiatu Cieszyńskiego

Likwidujemy „wąskie gardło” na Frysztackiej

08.08.2019

- Ulica Frysztacka w Cieszynie jest dla nas ogromnym wyzwaniem i ważną inwestycją powiatową. Mieszkańcy od długiego czasu oczekiwali na realizację robót drogowych w tym rejonie. Wszystkim chodziło o likwidację tzw. „wąskiego gardła”. Zadanie powierzyliśmy  do realizacji Miastu Cieszyn, ale finansujemy je po połowie - mówi Mieczysław Szczurek Starosta Cieszyński.

Czym jest „wąskie gardło”? W tym konkretnym przypadku było to zawężenie jezdni ul. Frysztackiej, ograniczające płynność ruchu drogowego, jak również powodujące sytuacje niebezpieczne na drodze - tłumaczy Magdalena Suchanek-Kowalska, dyrektor PZDP w Cieszynie.

Całkowita wartość zadania (obejmująca nakłady na roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski) wynosi ok. 2,54 zł mln. Wykonawcą robót jest firma Wtórbet sp. z o.o. z Bielska – Białej, a nadzór inwestorski sprawuje firma R.H.KONtrakt Rafał Heller ze Skoczowa.

Na jakim etapie znajduje się obecnie ta inwestycja? - Plac budowy został przekazany wykonawcy początkiem stycznia br., obecnie inwestycja jest w końcowej fazie realizacji, uwzględniając zakres prac jaki pozostał do wykonania (m.in. warstwa ścieralna jezdni, roboty brukarskie na ciągach chodnikowych, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe i poziome). Na ten moment zakłada się, że zadanie zostanie zakończone, a droga przywrócona do ruchu w końcem września br., informuje Kowalska.

- Co zostanie dokładnie przebudowane w trakcie inwestycji na ul. Frysztackiej? Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową przebudowę tej ulicy na odcinku ok. 0,3 km, tj. od obrębu skrzyżowania z ulicą Hażlaską do ulicy. Folwarcznej. Wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni, przebudowane będą chodniki, a przede wszystkim wybudowany będzie brakujący od wielu lat odcinek muru oporowego w rejonie posesji nr 12, umożliwiający poszerzenie jezdni do szerokości 7 m, co pozwoli zlikwidować przewężenie, o którym mówiłem wcześniej, twierdzi Starosta Cieszyński.

- W ramach zadania ponadto uporządkowane zostaną miejsca postojowe w rejonie istniejącego oraz dobudowanego odcinka muru oporowego, nastąpi korekta geometrii na skrzyżowaniu z ul. Hażlaską, wykonana zostanie kanalizacja deszczowa zapewniająca sprawne odwodnienie drogi oraz wdrożona docelowa organizacja ruchu poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego - dodaje Kowalska.

 

 

 

 

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel