Aktualności

wróć
Most w Ochabach - prace zakończone

Most w Ochabach - prace zakończone

07.02.2020

Powiat Cieszyński  przy wsparciu finansowym ze strony Gminy Skoczów, zakończył realizację zadania polegającego na budowie nowego mostu nad rzeką Wisłą w Ochabach. - Wartość zadania wyniosła blisko 7,58 mln zł, z czego 3,79 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej, 25% stanowi pomoc finansowa Gminy Skoczów, pozostała kwota została sfinansowana z budżetu Powiatu, informuje Mieczysław Szczurek-Starosta Cieszyński.

Na czym polegała budowa nowego mostu w Ochabach?  - Wpierw wykonano most tymczasowy wraz z dojazdami, po czym rozebrano istniejący, stary most oraz wybudowano nowy. Wykonano również jednostronny chodnik. Dodatkowo oświetlono obiekt, a także ubezpieczono koryto rzeki Wisły przez wykonanie w dnie i na skarpach narzutu ciężkiego z kamienia łamanego, wylicza Starosta. 

W piątek, 7 lutego 2020 r. przy ul. Strażackiej w Ochabach odbyło się spotkanie podsumowujące budowę nowego mostu, w którym udział wzięli m.in.: Mieczysław Szczurek-Starosta Cieszyński, Janina Żagan-Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego, Stanisław Malina-Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, Magdalena Suchanek-Kowalska-Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych wraz z pracownikami PZDP, Mirosław Sitko-Burmistrz Skoczowa, Piotr Hanzel-Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie, Maciej Bieniek-Sołtys Wsi Ochaby oraz wykonawcy inwestycji. - Chciałbym podkreślić znaczący dla mnie fakt, że w dniu 19 czerwca 2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy, a odbiór końcowy odbył się już 24 stycznia 2020 r. Życzyłbym sobie, żeby było więcej inwestycji w takim szybkim tempie i tak sprawnie wykonanych, ku zadowoleniu wszystkich mieszkańców. Niewątpliwie jest to kolejny sukces Powiatu Cieszyńskiego, mówi Mieczysław Szczurek.

Jednostką odpowiedzialną za budowę mostu był Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. – Rzeczywiście ta inwestycja bardzo szybko i sprawnie przebiegała. Prędko musieliśmy wybudować most tymczasowy, po którego powstaniu, rozebraliśmy stary i zaczęliśmy budowę nowego. Całkowity czas budowy wyniósł tylko pół roku. Końcem stycznia tego roku odbył się odbiór techniczny, a więc budowa została formalne zakończona, wspominała Magdalena Suchanek-Kowalska-dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie. -Zanim przystąpiliśmy do budowy, wiedzieliśmy, że stan techniczny starego był katastrofalny. Mieliśmy świadomość, że zadanie jest bardzo potrzebne dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników oraz dobrego skomunikowania tej części gminy Skoczów. Planując prace budowlane, podjęliśmy decyzję, żeby w okresie realizacji zadania w żadnym razie nie utrudniać mieszkańcom sołectwa Ochaby normalnego funkcjonowania, dlatego zapewniliśmy most tymczasowy. Myślę, że był to bardzo dobry kierunek działania, dodaje Kowalska.

Wykonawcą robót była firma Mostmarpal Sp. z o.o. z siedzibą w Pietrzykowicach, a nadzór inwestorski sprawowała firma MOSTA Artur Cissarz z siedzibą w Radlinie.

Władze Powiatu Cieszyńskiego dziękują Władzom Gminy Skoczów za okazaną pomoc finansową przy realizacji tak ważnej dla mieszkańców i turystów inwestycji drogowej.

 

Szybkie menu

Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie E-SESJA transmisje z sesji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Moduł mapowy - z warstwami System informacji przestrzennej Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński Zespół ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel