Aktualności

wróć
20181129-091127-resize

Mosty jak nowe

30.11.2018

Powiat Cieszyński kończy realizację zadania w zakresie przebudowy dwóch obiektów mostowych w ciągu ul. Turystycznej w Wiśle.  Wykonawcą robót była firma Zakład Budowlany „MOST-BUD” Eugeniusz Klimczak z Bielska-Białej.  Nadzór inwestorski sprawowała Firma Inżynierska „STRUKTURA” mgr inż. R. Suwaj z Bielska-Białej.  W dniu 28.05.2018r. nastąpiło przekazanie placu budowy zadania, a 29.11.2018 r. rozpoczęto czynności odbiorowe.

Jednostką prowadzącą zadanie był Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

 

Zadanie inwestycyjne obejmowało m.in.:

 1. Dla obiektu mostowego nr 11 :
 • rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego mostu o konstrukcji nośnej złożonej z belek prefabrykowanych typu "Kujan NG 18",  
 • korektę dojazdów do obiektu,
 • wykonanie jednostronnego chodnika,
 • wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie barieroporęczy,
 • umocnienie brzegów koryta potoku pod obiektem koszami siatkowo-kamiennymi,
 • przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć energetyczna, sieć teletechniczna oraz sieć gazowa).
 1. Dla obiektu mostowego nr 12:
 • rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego mostu o konstrukcji ramowej z rozporą w postaci belek prefabrykowanych DS9 połączonych przegubowo z podporami i zespolonych                        z monolityczną płytą żelbetową,       
 • korektę dojazdów do obiektu,
 • przebudowę skrzyżowania z drogą gminną (ul. Os. Mrózków),
 • wykonanie jednostronnego chodnika,
 • wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie barieroporęczy,
 • umocnienie brzegów koryta potoku pod obiektem koszami siatkowo-kamiennymi,
 • przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć energetyczna, sieć teletechniczna oraz sieć gazowa).

 

Wartość zadania wyniosła ok. 2,9 mln zł, z czego ok. 1,3 mln zł stanowi dofinansowanie z budżetu Państwa ze środków rezerwy subwencji ogólnej, a wkład własny w całości finansowany jest przez Powiat Cieszyński.

 

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice