Aktualności

wróć
nabor-wnioskow-pfron

Nabór wniosków PFRON

09.04.2021

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie - w związku z uchwałą nr XXVI/231/21 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2021 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  informuje, iż od dnia 12 kwietnia 2021r. rozpoczyna się nabór wniosków:

Podział środków PFRON na ww. zadania w roku bieżącym kierowany do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie  przedstawia się następująco:

  • dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 100 000 zł;
  • przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 140 000 zł;
  • finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu – 36 000 zł.

Aktualne wnioski oraz regulaminy można pobrać ze strony internetowej Urzędu w zakładce Dokumenty do pobrania" w sekcji „Osoby niepełnosprawne". Wnioski wraz z kompletem załączników będzie można składać w formie papierowej:

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn,
- do urny umieszczonej przed wejściem do budynku urzędu w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Urząd Pracy (w godzinach od 7:30 do 15:00).
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 33 851 49 91 wew. 330, 336 
 
W przypadku zainteresowania osób z niepełnosprawnościami inną formą pomocy z zakresu rehabilitacji zawodowej, określonej w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 33 851 49 91 wew. 330, 336

Szybkie menu

Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel