Aktualności

wróć
obecnie-w-taki-sposob-pracuje-starostwo-powiatowe-w-cieszynie

Obecnie w taki sposób pracuje Starostwo Powiatowe w Cieszynie

24.04.2020

Pomimo pandemii koronawirusa i zamknięcia Starostwa Powiatowego w Cieszynie dla klientów nigdy nie zaprzestaliśmy wykonywania swoich zadań.

Od momentu wprowadzenia stanu epidemii, od razu wskazaliśmy alternatywne formy kontaktu z Urzędem, między innymi: e-usługi realizowane poprzez ePUAP, kontakt telefoniczny czy e-mailowy.

Wcześniejsze podjęcie odpowiednich decyzji sprawiło, że zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 697) nie są dla nas nowe, gdyż zanim zostało opublikowane, już je realizowaliśmy na bieżąco dla mieszkańców, oczywiście z uwzględnieniem i zachowaniem koniecznych warunków bezpieczeństwa sanitarnego.

Powyższe Rozporządzenie nie wprowadza więc istotnych zmian w bieżącej obsłudze klientów Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Starosta Cieszyński działając na podstawie § 13 ust. 3 ww. rozporządzenia informuje, że tak jak do tej pory oraz do odwołania Starostwo Powiatowe w Cieszynie wykonuje większość zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę klientów.

Mieszkańcy powiatu proszeni są o załatwianie spraw:

 • telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Urzędnicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw oraz pomogą ustalić, jakie sprawy można załatwić zdalnie, wykaz numerów telefonów: https://bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/128/706/wydzialy
 • mailowo poprzez adres sekretariat@powiat.cieszyn.pl lub poprzez adresy poszczególnych Wydziałów/Biur, których wykaz znajduje się tutaj: https://bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/128/706/wydzialy
 • przez platformę ePUAP na skrytkę: /pzcieszyn/skrytka)
 • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
 • poprzez pozostawienie dokumentów w Skrzynce Podawczej - urnie znajdującej się na parterze w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29 oraz w budynku przy
  ul. Szerokiej 13. Dokumenty są wyjmowane na bieżąco i rejestrowane z faktyczną datą wpływu do Starostwa. Do odwołania nie będą wydawane potwierdzenia złożenia pism do Starostwa poprzez wrzucenie ich do urny,
 • opłat można dokonywać tradycyjnie (płatność w placówce pocztowej) lub przez bankowość elektroniczną, wykaz kont bankowych znajduje się tutaj: https://bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/187/7549/konta-bankowe

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Cieszynie dokładają wszelkich starań, aby pomimo stanu epidemii załatwiać wszystkie sprawy w możliwie w jak najkrótszym czasie.

Priorytetowo będą traktowane zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, tj. sprawy z zakresu:

 • wydawania praw jazdy – tel. kontaktowy: 33 4777108, 334777109;
 • wydawania dowodów rejestracyjnych – tel. kontaktowy: 33 4777347, 33 4777344;
 • wydawania innych dokumentów komunikacyjnych – tel. kontaktowy: 33 4777347, 334777346;
 • administracji architektoniczno – budowlanej – tel. kontaktowy: 33 4777436;
 • ochrony środowiska – tel. kontaktowy 33 4777426, 33 4777431;
 • wydawania zezwoleń na sprowadzanie zwłok/prochów – tel. kontaktowy: 33 4777225.

Klientów Urzędu, którzy z uzasadnionego powodu nie mogą załatwić sprawy zdalnie, prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym Wydziałem/Biurem w celu umówienia terminu wizyty w Urzędzie. Klienci zgłaszający się do Starostwa proszeni są o kierowanie się do holu
i stosowanie się do zaleceń pracowników oraz wywieszonych komunikatów. Obsługa umówionych klientów odbywa się przy specjalnie zorganizowanym do tego celu stanowisku, które znajduje się w holu każdego z naszych obiektów.

Podczas wizyty w Urzędzie konieczne jest zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa, tj. w szczególności zachowanie odstępu od pozostałych osób (min. 2 m), zakrycie nosa i ust maseczką, obowiązkowej dezynfekcji rąk.

Zwracamy uwagę, że w szczególnych sytuacjach, osoby oczekujące na załatwienie sprawy mogą zostać poproszone o oczekiwanie na zewnątrz budynku.

Pomimo wprowadzanych udogodnień, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, apelujemy o załatwianie spraw bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Dziękujemy za zrozumienie i liczymy na współpracę.

 

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel