Aktualności

wróć
Obywatele Ukrainy powinni poinformować ZUS o swoim wyjeździe

Obywatele Ukrainy powinni poinformować ZUS o swoim wyjeździe

13.05.2022

Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ lub o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni poinformować o tym ZUS.

- Zgodnie z przepisami wyjazd obywatela Ukrainy z Polski powyżej 1 miesiąca pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją utraty prawa do legalnego pobytu w Polsce jest utrata przez niego prawa świadczeń dla rodzin. Dlatego ważne jest, aby obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenia dla rodzin i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Szczegółowa instrukcja jak to zrobić znajduje się na stronie internetowej ZUS, w tym także w języku ukraińskim.

Poinformować o wyjeździe cudzoziemcy mogą przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS wysyłając pismo na formularzu POG. 

ZUS ma narzędzia do weryfikacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma narzędzia, aby sprawdzić czy dana osoba opuściła nasz kraj. Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje ZUS o swoim wyjeździe będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami. ZUS weryfikuje legalny pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, zarówno na etapie przyznawania świadczeń, jak i w dowolnym momencie w trakcie okresu świadczeniowego. Instytucja ma dostęp do różnych państwowych rejestrów, m.in. do systemu informacji oświatowej, centralnego wykazu ubezpieczonych. W razie potrzeby ZUS będzie mógł korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, prowadzonego przez Straż Graniczną.

- W przypadku wątpliwości, dotyczących spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, możemy wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS. Możemy wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego, jeżeli świadczeniobiorca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia. Te zasady obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców - wyjaśnia rzeczniczka.

Poinformuj o wyjeździe do krajów UE

Osoby wyjeżdżające do krajów UE także w tej sytuacji powinni poinformować ZUS. W ramach współpracy pomiędzy instytucjami właściwymi do realizacji unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ZUS może pozyskać informację o pobycie obywatela Ukrainy w innym państwie w ramach prowadzonego postępowaniu o przyznanie świadczeń rodzinnych w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Dotyczy to również Polaków.

W ramach wsparcia realizowanego przez ZUS obywatele Ukrainy mogą skorzystać z programów dla rodzin takich jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy "Rodzina 500+". Pierwsze pieniądze w ramach 500+ trafią do Ukraińców w połowie maja. 

mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim

Громадяни України повинні повідомити ZUS про свій виїзд

Громадянам України, які подали заявку на отримання допомоги на дитину 500+ або на Родинний Опікуньський Капітал і планують виїхати з Польщі, про це необхідно повідомити ZUS.

Згідно з нормативними документами, виїзд громадянина України з Польщі більше ніж на 1 місяць позбавляє його права легально перебувати в нашій країні. Наслідком втрати права на легальне перебування в Польщі є втрата права на пільги для сімей. Тому важливо, щоб українські громадяни, які звернулися за сімейними пільгами та планують виїхати з Польщі, повідомили про це ZUS, – інформує Беата Копчинська, регіональний речник ZUS Сілезького воєводства. Детальна інструкція, як це зробити, доступна на сайті ZUS, також українською мовою.

Іноземці можуть повідомити про виїзд через Платформу електронних послуг (PUE) Закладу соціального страхування (ZUS), надіславши лист за формою POG.

ZUS має інструменти для перевірки

У закладі соціального страхування є інструменти для перевірки того, чи виїхала особа з нашої країни. Іноземець, який отримує сімейні виплати і не повідомляє ZUS про свій виїзд, повинен буде повернути неправомірно отримані кошти з відсотками. ZUS перевіряє легальне перебування в Польщі громадян України, як на етапі надання пільг, так і в будь-який час протягом періоду виплати пільги. Установа має доступ до різних державних реєстрів, у т.ч до освітньої інформаційної системи, центрального реєстру застрахованих осіб. У разі потреби ZUS зможе використовувати спеціальний реєстр громадян України, який веде Прикордонна служба.

- У разі сумнівів ZUS щодо виконання усіх умов для отримання сімейної допомоги іноземцем, зокрема умови проживання в Польщі, ми можемо попросити одержувача надати пояснення особисто в установі ZUS.Також, ми можемо утримати виплату допомоги на дитину, якщо одержувач відмовляється надати або не надає у встановлений термін пояснень щодо обставин, що впливають на право отримання допомоги. Ці правила стосуються як поляків, так і іноземців, – пояснює речниця.

Повідомте про свій вихїзд до країн ЄС

Люди, які виїжджають до країн ЄС, також повинні повідомити про це  ZUS. У рамках співпраці між інституціями, уповноваженими виконувати нормативно-правові акти ЄС щодо координації систем соціального забезпечення, ZUS може отримати інформацію про перебування громадянина України в іншій країні в рамках провадження щодо надання сімейних виплат в іншій державі-члені ЄС/ЄАВТ. Це стосується і поляків.

У рамках підтримки ZUS громадяни України можуть скористатися програмами для сімей, такими як Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (Родинний Опікуньський Капітал) або «Rodzina 500+». Перші виплати 500+ українці отримають в середині травня.

 ____

Громадяни України повинні повідомити ZUS про свій виїзд

Громадянам України, які подали заяву на отримання допомоги на дитину 500+ або на Сімейний опікунський капітал і планують виїхати з Польщі, необхідно повідомити про це ZUS.

Згідно з положеннями, виїзд громадянина України з Польщі на термін понад 1 місяць позбавляє його права на законне перебування в нашій країні. Наслідком втрати права на легальне перебування в Польщі є втрата права на пільги для сімей. Тому важливо, щоб громадяни України, які звернулися за сімейними виплатами та планують виїхати з Польщі, повідомили про це ZUS. Детальна інструкція, як це зробити, доступна на сайті ZUS, також українською. Іноземці можуть повідомити про виїзд через Платформу електронних послуг (PUE) ZUS, надіславши лист на бланку POG.

ZUS має інструменти для перевірки

У закладі соціального страхування є інструменти для перевірки того, чи виїхала особа з нашої країни. Іноземець, який збирає сімейні виплати і не повідомляє ZUS про свій виїзд, повинен буде повернути неправомірно зібрані кошти з відсотками. ZUS перевіряє законне перебування в Польщі громадян України, як на етапі надання пільг, так і в будь-який час протягом періоду пільги. Установа має доступ до різних державних реєстрів, у т.ч до освітньої інформаційної системи, центрального реєстру застрахованих осіб. У разі потреби ZUS зможе використовувати спеціальний реєстр громадян України, який веде Прикордонна служба.

У разі сумнівів щодо виконання умов для отримання сімейної допомоги, зокрема умови проживання в Польщі, ZUS може попросити бенефіціара особисто надати пояснення в установі ZUS. Ми можемо призупинити виплату допомоги на дитину, якщо одержувач відмовляється надати або не надає у встановлений строк пояснення щодо обставин, що впливають на право на допомогу. Ці правила поширюються як на поляків, так і на іноземців.

Повідомте про свою поїздку до країн ЄС

Люди, які виїжджають до країн ЄС, також повинні повідомити ZUS у цій ситуації. У рамках співпраці між інституціями, уповноваженими виконувати нормативно-правові акти ЄС щодо координації систем соціального забезпечення, ZUS може отримати інформацію про перебування громадянина України в іншій країні в рамках провадження щодо надання сімейних виплат в іншій державі-члені ЄС/ЄАВТ. Це стосується і поляків.

У рамках підтримки, яку надає ZUS, громадяни України можуть скористатися програмами для сімей, такими як Сімейний опікунський капітал,  або 500+. Перші понад 500+ отримають українці в середині травня.

Гарячі лінії ZUS

У ZUS все ще є телефони довіри щодо сімейних виплат у робочі дні, з понеділка по п’ятницю:

  • за тел. 22 290 55 00 з 8.00 до 15.00 (запитання можна задавати на ел. пошту. cot@zus.pl),
  • для громадян України за номером телефону 22 444 02 05 з 8.00-18.00 - консультанти гарячої лінії надають інформацію українською та польською мовами (запитання можна задавати електронною поштою UA@zus.pl).

Інформація про виплачені сімейні допомоги також доступна на веб-сайті ZUS (www.zus.pl), як польською, так і українською мовами.

Szybkie menu

Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Szczepienia przeciwko COVID-19 w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy