Aktualności

wróć
Odbyła się X Konferencja Interdyscyplinarna  „Wieloaspektowość krzywdzenia dzieci- uwięzieni w dzieciństwie”

Odbyła się X Konferencja Interdyscyplinarna „Wieloaspektowość krzywdzenia dzieci- uwięzieni w dzieciństwie”

23.09.2021

We wtorek, 14 września 2021 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się X Konferencja Interdyscyplinarna pod nazwą „Wieloaspektowość krzywdzenia dzieci- uwięzieni w dzieciństwie”, której organizatorami byli Powiat Cieszyński, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Cieszynie.

 Na wstępie głos zabrała oraz przywitała uczestników Konferencji Anna Suchanek - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. - Bardzo cieszę się, że tyle osób przybyło na dzisiejszą konferencję, która bardzo potrzebna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, po tak długiej przerwie z powodu pandemii koronawirusa. - Myślę, że konferencja będzie bardzo owocna, ponieważ tematy są bardzo ciekawe. Cieszę się z tego, że aż tyle osób jest zainteresowanych pomocą i chęcią zmiany rzeczywistości, czasami bardzo trudnej dla niektórych dzieci.

Następnie głos zabrała Janina Żagan - Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego. -  Spotkanie nauki z praktykami jest bardziej owocne i najbardziej wartościowe. Tematyka poruszana na dzisiejszej konferencji jest ważna. Wszyscy świetnie zdajemy sobie z tego sprawę, świadczy o tym wasza liczna obecność. Temat wymaga omówienia, skonfrontowania pewnych naukowych stanowisk z praktyką, uważam to za konieczność. Zawsze podkreślam, że nie ma dziecka, jest człowiek. Jeżeli się będziemy trzymać tego stwierdzenia i pójdziemy tą drogą, to będzie dobrze. Każde dziecko szanujemy w taki sam sposób bez względu na to, gdzie się urodziło, jak wygląda, jakie ma dysfunkcje. Pamiętajmy, że dziecku należy się szacunek. Zebraliśmy się tutaj po to, aby tak było.

 Zasadniczym celem konferencji była refleksja nad możliwościami wzmocnienia efektywności działań podejmowanych wspólnie przez instytucje i specjalistów oraz propagowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Cenne i nowatorskie okazały się głosy prelegentów zmierzające do określenia skutecznych rozwiązań w zakresie systemowej pomocy dzieciom doświadczającym przemocy, rozpoznawania symptomów oraz radzenia sobie ze skutkami doznanej przemocy.

 Tegoroczna konferencja była dedykowana w głównej mierze specjalistom powołanym do zespołów interdyscyplinarnych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu cieszyńskiego. Ponadto Uczestnikami konferencji byli również: Sędziny Sądu Rejonowego – Marta Jarząbek- Słobodzian i Agnieszka Bylok, Jerzy Lazar - Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wśród uczestników znaleźli się także specjaliści diagnozujący, poszukujący, badający bezpośrednie i pośrednie skutki, poszukujący możliwości przeciwdziałania na gruncie profilaktyki, terapii czy rozwiązań prawnokarnych. Niezwykle cenny był udział praktyków na co dzień zaangażowanych w działania o charakterze wspierającym: nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychologów, przedstawicieli instytucji: funkcjonariuszy Policji, pracowników socjalnych, kuratorów, pracowników służby zdrowia, oświaty oraz reprezentantów organizacji pozarządowych.

Kolejny raz zainteresowanie konferencją było ogromne, co świadczy o dużym zaangażowaniu jej uczestników w poszukiwaniu możliwości i sposobów niesienia pomocy dzieciom i osobom dotkniętym przemocą.

Organizacja Konferencji była możliwa dzięki środkom Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczonym na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pozyskanym przez Powiat Cieszyński na realizację projektu „Przeciw przemocy”.

 

Szybkie menu

Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Szczepienia przeciwko COVID-19 w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy