Aktualności

wróć
Podróż studyjna do Stuttgartu

Podróż studyjna do Stuttgartu

10.04.2019
W dniach od 28 do 30 marca 2019 r. delegacja Powiatu Cieszyńskiego gościła w Stuttgarcie. W jej skład weszli: Christian Jaworski, członek Zarządu Powiatu, Agnieszka Baszczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Kazimiera Habarta, dyrektor Domu Dziecka w Cieszynie.
 
Celem wizyty było podjęcie rozmów z miejscowym Towarzystwem Ewangelickim (Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V), które wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone przez miasto Stuttgart oraz okoliczne powiaty. Wyjazd był kontynuacją działań podjętych jeszcze w roku ubiegłym, kiedy to nawiązano pierwsze kontakty pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, a Towarzystwem Ewangelickim w Stuttgarcie. Tematem rozmów były różne modele funkcjonowania systemów pomocy społecznej i pieczy zastępczej w Polsce i w Niemczech. Rozmawiano o możliwościach współpracy oraz realizacji wspólnych projektów.
 
Po powrocie z wizyty studyjnej Christian Jaworski podzielił się swoimi spoistrzeżeniami - wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami zajmującymi się świadczeniem usług z zakresu pomocy społecznej w Polsce i w Niemczech jest kluczowa dla podniesienia ich jakości. Jest ona także niezwykle cenną okazją, aby porównać systemy obowiązujące w obu państwach. W Niemczech realizacją zadań związanych z pieczą zastępczą i pomocą społeczną zajmują się najczęściej różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia lub instytucje religijne, które wykonują je na zlecenie władz samorządowych. Natomiast w Polsce samorządy w większości robią to samodzielnie, prowadząc takie placówki jak domy pomocy społecznej czy domy dziecka. Chcielibyśmy, aby Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz domy dziecka znajdujące się w powiecie cieszyńskim, prowadziły docelowo stałą współpracę z Towarzystwem Ewangelickim (Evangelische Gesellschaft Stuttgart), najlepiej w ramach umowy partnerskiej. Pracujemy nad tym, żeby między innymi możliwa była wymiana dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Cieszynie, które mogłyby pojechać do Niemiec, natomiast podopieczni z Niemiec do nas. Inną kwestią jest wymiana doświadczeń między pracownikami. Moglibyśmy prowadzić wspólne szkolenia i warsztaty.
 
Podczas wizyty, nawiązano także kontakt z lokalnymi władzami samorządowymi -  Będąc w Niemczech udało nam się spotkać ze starostą przylegającego do Stuttgartu, powiatu Rems-Murr (Rems-Murr-Kreis), Dr Richardem Sieglem i było to pierwsze tego typu spotkanie na tym szczeblu – przyznaje Christian Jaworski.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice