Aktualności

wróć
img-7292-resize

Policjanci Świętowali

12.07.2019

W dniu 11 lipca  2019 r. w Domu Narodowym w Cieszynie miały miejsce uroczyste obchody Święta Policji cieszyńskiego garnizonu. W tym roku były one szczególne, ponieważ mundurowi świętowali 100. rocznicę powstania Policji Państwowej.

W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Justyński, kierownictwo oraz policjanci Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Święto cieszyńskiego garnizonu swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek, Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, delegacja Policji z Republiki Czeskiej, burmistrzowie miast, przedstawiciele władz samorządowych: miast i gmin w powiecie cieszyńskim, przedstawiciele prokuratury, komendanci służb mundurowych oraz duszpasterze policyjni.

W obchodach uczestniczyli także pracownicy cywilni cieszyńskiej jednostki, przedstawiciele urzędów i instytucji, z którymi cieszyńscy mundurowi współdziałają na co dzień. Nie zabrakło również emerytów policyjnych.

Po złożeniu meldunku nadinsp. Krzysztofowi Justyńskiemu przez dowódcę uroczystości nadkom. Mariusza Białonia i odegraniu przez Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach hymnu państwowego minutą ciszy uczczono śmierć Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie nadkom. Krzysztofa Skowrona. Odegrany został sygnał „Śpij kolego”.

Główną część obchodów rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Bąk, który przywitał przybyłych gości. Szef cieszyńskiej jednostki wygłosił przemówienie, w którym podkreślał, jak ważna i odpowiedzialna jest służba dla społeczeństwa naszego powiatu. Komendant podziękował także policjantom i pracownikom cywilnym za trud, jaki wkładają w codzienną służbę.

Uroczyste obchody Święta Policji połączone były z nadaniem awansów dla wyróżniających się stróżów prawa. Nowe dystynkcje otrzymało 77 funkcjonariuszy cieszyńskiej komendy.

W imieniu awansowanych policjantów przemówienie wygłosił mianowany na stopień nadkomisarza Sebastian Kostka. W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy Policji dziękując za poświęcenie i zaangażowanie w wypełnianie swoich obowiązków, postanowił wyróżnić również pracowników cywilnych cieszyńskiego garnizonu. Podczas ceremonii wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Krzysztofem Justyńskim wręczył im wyróżnienia.

Po mianowaniach głos zabrali zaproszeni goście. Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek podkreślał, że jest wdzięczny za zaangażowanie funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie w zapewnienie bezpieczeństwa. Mówił, że służbę mundurowych często określa statystyka, która nie obejmuje rzeczy najważniejszej, czyli ilości niebezpiecznych zdarzeń, przestępstw, wykroczeń, którym policjanci z Cieszyna dzięki swemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy zapobiegli.

- Dziękuję za Waszą pracę wykonywaną przez 24 godziny na dobę, w soboty, niedziele i święta, często z narażeniem życia. Niech takich niebezpiecznych sytuacji będzie jak najmniej, a każda udzielona pomoc znajdzie uznanie i wdzięczność w oczach lokalnej społeczności. Z okazji Święta Policji, na ręce Pana Komendanta składam wyrazy uznania dla wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych za profesjonalną i pełną poświęcenia pracę, życzył mundurowym Starosta M. Szczurek.

Następnie głos zabrała Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Na zakończenie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński podziękował wszystkim policjantom za wykonywaną służbę, podkreślając jak ważne, jest zaufanie społeczeństwa do działań policjantów. Podczas przemowy Komendant nawiązał do ostatniego sukcesu cieszyńskich policjantów związanego z zatrzymaniem czterech osób, które są podejrzewane, są o spowodowanie pożaru w Chybiu, który miał miejsce 4 lipca. Nadinsp. Krzysztof Justyński podkreślił, że właśnie takie szybkie, sprawne działanie nie zawiodło oczekiwań społeczeństwa, a jednocześnie pokazało, jak sprawnie i zespołowo, z pełnym zaangażowaniem działają mundurowi z Cieszyna. Na koniec wystąpienia podziękował również pracownikom cywilnym za sumienne wykonywanie swoich zajęć, a zebranym na sali gościom za wsparcie i pomoc. Po zakończonej ceremonii Komendant Powiatowy Policji otrzymał z rąk zaproszonych gości życzenia i gratulacje dla wszystkich policjantów z okazji święta. Wszystkim nominowanym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje!

Dodać należy, że z okazji jubileuszu Policji na płycie cieszyńskiego rynku nie zabrakło atrakcji dla mieszkańców oraz turystów. Dostępne były stoiska wszystkich zaproszonych służb, można było oznakować rower, a także honorowo oddać krew. Rozegrany został również turniej koszykówki służb mundurowych o puchar Komendant Powiatowego Policji w Cieszynie, który zwyciężyli mundurowi ze Służby Więziennej.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice