Aktualności

wróć
Ponowne spotkanie w sprawie WTZ w Drogomyślu

Ponowne spotkanie w sprawie WTZ w Drogomyślu

11.07.2019

10 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Cieszynie odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego dotyczące funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu oraz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na remont obiektu siedziby WTZ w Drogomyślu.

-Należy pamiętać, że nadrzędnym celem, wokół którego powinniśmy się wszyscy skupić, jest to, żeby Warsztat Terapii Zajęciowej pozostał w Zameczku w Drogomyślu. Chciałbym także wprowadzić do przyszłorocznego budżetu jakieś środki, by podreperować dach obiektu. Z nadzieją patrzę na swoich pracowników, że uda im się także pozyskać większe środki, które umożliwią remont tego budynku. Nieraz pojawia się jakiś projekt bardzo nieoczekiwanie, musimy być na to przygotowani, powiedział Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek.


Podczas spotkania podjęto następujące kwestie dotyczące funkcjonowania WTZ oraz remontu obiektu WTZ w Drogomyślu:


- Powiat Cieszyński oczekuje na rozstrzygnięcie w sprawie złożonego w grudniu 2016 r. wniosku do NFOŚiGW o dotację w ramach programu „Poprawa jakości powietrza Część 2 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, który obejmuje także obiekt WTZ (działania termomodernizacyjne);
- Powiat Cieszyński analizuje na bieżąco możliwości pozyskania środków zewnętrznych na poprawę stanu technicznego obiektu, który jest wpisany do rejestru zabytków;
- omówiono propozycję dodatkowych nowych, możliwych funkcji w obiekcie WTZ – kulturalne np. filia/oddział Szkoły Muzycznej; umiejscowienie biblioteki (filii) z Drogomyśla, Izba Regionalna w korytarzach.

Jednak ze względu na to, iż WTZ jest finansowany ze środków PFRON, należy najpierw sprawdzić, czy działalność WTZ może zostać połączona z innymi funkcjami (w tym samym czasie/w czasie, kiedy nie odbywają się zajęcia).
- Kolejną możliwością może być program „Dostępność+”. W porozumieniu z konserwatorem zabytków należy jednak rozeznać – jaki zakres dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych byłby przez niego dopuszczalny?

Zastanawiano się również nad innymi formami pozyskania środków na obiekt WTZ. Padła w tym zakresie propozycja-założenia Stowarzyszenia.

Poinformowano także uczestników spotkania, że należy mieć na uwadze funkcję publiczną obiektu oraz że Zameczek stanowi własność Powiatu Cieszyńskiego.

Pod koniec posiedzenia ustalono, iż następny raz członkowie zespołu spotkają się pod koniec września br.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice