Aktualności

wróć
skrzyżowanie ul. Przepilińskiego z ul. Kojzara

Powiat Cieszyński rozpoczyna realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Przepilińskiego w Cieszynie"

29.05.2024

Powiat Cieszyński rozpoczyna rzeczową realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2693S ul. Przepilińskiego w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara”.

W środę 29 maja 2024 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy wyżej wymienionego zadania. Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.  Zadanie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej — ulicy Przepilińskiego w Cieszynie na odcinku o długości około 881 m, od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Helmuta Kajzara.

Wartość zadania wynosi 6.714.474,02 zł, z czego 3.673.917,60 zł brutto stanowić będzie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie kosztów kwalifikowalnych.

Planowany termin zakończenia zadania to połowa marca 2025 r.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

1) rozbiórkę istniejącej jezdni wraz z chodnikami, zjazdami na posesje,

2) rozbiórkę elementów kanalizacji deszczowej,

3) rozbiórkę fragmentu sieci teletechnicznej przeznaczonego do przebudowy,

4) rozbiórkę fragmentów ogrodzenia na działkach przeznaczonych do podziału,

5) wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,5 m (+ poszerzenia na łukach)

    na całym odcinku,

6) wykonanie chodników dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2 m (2,23 m z krawężnikiem o obrzeżem betonowym) na całym odcinku objętym opracowaniem,

7) wykonanie poboczy z kostki granitowej z rozbiórki istniejącej nawierzchni o zmiennej szerokości od 0,75 m do 2,5 m,

8) wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej, kolor czerwony,

9) rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę,

10) przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej — sieci teletechnicznej.

Wykonawcą robót jest firma Instal Cymorek Sp. z o.o. z siedzibą w Kiczycach, a Nadzór Inwestorski sprawować będzie firma R.H.KONtrakt mgr. inż. Rafał Heller z siedzibą w Międzyświeciu.

O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją przedmiotowego zadania będziemy informowali na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, jak również Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy