Aktualności

wróć
ul. Słowicza przed remontem

Powiat Cieszyński rozpoczyna realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera”

03.06.2024

Powiat Cieszyński rozpoczyna realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2702S - ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera”. Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

W poniedziałek, 20 maja 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie została podpisana umowa oraz przekazano plac budowy Wykonawcy, wyłonionemu w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 2702S - ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w poniedziałek, 3 czerwca 2024 r. Planuje się zakończyć zadanie do dnia 26.03.2025 r.

Wartość zadania wynosi 7,85 mln zł. Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 4,61 mln zł. Wartość dofinansowania Gminy Cieszyn 1,62 mln zł. Wkład własny Powiatu: 1,62 mln zł.

Wykonawcą robót jest Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, natomiast nadzór inwestorski sprawuje Sebastian Hanke, Construction & Supervision, z siedzibą w Mikołowie.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

 1. rozbiórkę istniejących ogrodzeń zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego,
 2. rozbiórkę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
 3. rozbudowę jezdni ul. Hallera/ul. Słowicza (droga główna) o długości 758,70 m,
 4. rozbudowa jezdni ul. Hallera (odcinek drogi podporządkowanej) o długości 48,10 m,
 5. rozbudowę jezdni ul. Jastrzębiej (odcinek drogi podporządkowanej) o długości 26,29 m,
 6. budowę drogi dla pieszych i rowerów, podzielonej na odcinki pieszo-rowerowe, piesze i rowerowe, wzdłuż całego zakresu objętego inwestycją,
 7. budowę doświetlenia przejść dla pieszych wraz z przyłączami,
 8. budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 9. budowę kanału technologicznego,
 10. odtworzenie ogrodzeń, wykonanie odwodnieni liniowych, balustrad, palisad,
 11. remont istniejącego rowu ziemnego,
 12. przebudowę zjazdów, poboczy, przepustów w ciągu rowu ziemnego,
 13. przebudowę napowietrznej i kablowej sieci teletechnicznej,
 14. przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej (słup oprawa oraz linia)
 15. przebudowę sieci gazowej,
 16. przebudowę sieci wodociągowej wraz z hydrantem,
 17. przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
 18. zabezpieczenie infrastruktury technicznej.

O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją przedmiotowego zadania będziemy informowali na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, jak również Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

 

 

Szybkie menu

Biuro Rzeczy Znalezionych Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory E-SESJA transmisje z sesji E-urząd ePUAP Geodezja Powiat Cieszyński Geoportal E-Usługi Herb Powiatu Cieszyńskiego Inspektor Ochrony Danych Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Inwestycje w powiecie cieszyńskim Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Jak zastrzec dokumenty? Kompetencje Wydziałów Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Patronaty Starosty Cieszyńskiego Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Promocja zdrowia Starostowie Cieszyńscy Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim Turystyka Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Zarządzanie kryzysowe

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy