Aktualności

wróć
Projekt Śląskie Pomaga

Projekt Śląskie Pomaga

03.08.2020

Powiat Cieszyński przystąpił do projektu o charakterze partnerskim pn.” ŚLĄSKIE POMAGA” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020.

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym na skutek rozprzestrzeniania się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2, m.in. osób przebywających w instytucjach zapewniających całodobową opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym.

W ramach projektu wsparcie finansowe na dofinansowanie zadań określonych w  projekcie tj. doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług w środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 (zakup maseczek, gogli, środków opatrunkowych, zakup i przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa) oraz doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 (śluzy do placówki, termometry, zakup sprzętu jednorazowego do izolatek, zakup i przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa) otrzymały trzy Powiatowe Domy Pomocy Społecznej na łączną kwotę 167.000 zł.

Termin wydatkowania środków na realizację projektu jest ustalony na okres od dnia 01.02.2020r. do 18.12.2020r.

 

 

Szybkie menu

Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie E-SESJA transmisje z sesji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Moduł mapowy - z warstwami System informacji przestrzennej Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński Zespół ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel