Aktualności

wróć
przeciw-przemocy-w-powiecie-cieszynskim

"Przeciw przemocy" w Powiecie Cieszyńskim!

09.09.2021

Zjawisko przemocy w rodzinie wymaga podejmowania szczególnych działań profilaktycznych. Działania te muszą być skierowane zarówno do ogółu populacji, przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak i do osób bezpośrednio dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, Powiat Cieszyński, przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, w okresie sierpień – grudzień 2021 r. realizuje projekt „Przeciw Przemocy”.

Głównym celem projektu jest profilaktyka służąca podniesieniu świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz zmniejszeniu skali przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim. Z celu głównego wynikają cele szczegółowe:

- poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy,

- zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych,

- propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich,

- nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

- upowszechnianie wiedzy o formach wsparcia w powiecie.

 Działania podejmowane w ramach projektu są współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie konferencji oraz szkolenia dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, warsztaty i konsultacje dla rodzin zastępczych, w których są umieszczone dzieci pochodzące z rodzin z problemem przemocy, a także wydruk i dystrybucje ulotek zawierających dane teleadresowe o instytucjach wspierających.

 

 

 

Szybkie menu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM