Aktualności

wróć
Rozpoczynają się konsultacje społeczne

Rozpoczynają się konsultacje społeczne

15.10.2020

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na podstawie Uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, skierował do konsultacji społecznych projekty:

- Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

- Powiatowego Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2023,

- Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023,

- Statut Domu Dziecka w Międzyświeciu.

 Termin konsultacji: od 15 do 29 października 2020 r.

 Projekty ww. Programów oraz Statutu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje Społeczne.

https://bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/146/15042/ogloszenie-zarzadu-powiatu-cieszynskiego-o-skierowaniu-do-konsultacji-spolecznych-projektu-statutu-domu-dziecka-w-miedzyswieciu

https://bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/146/15046/ogloszenie-zarzadu-powiatu-cieszynskiego-o-skierowaniu-do-konsultacji-spolecznych-projektu-powiatowego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-oraz-ochrony-ofiar-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2021-2023

https://bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/146/15048/ogloszenie-zarzadu-powiatu-cieszynskiego-o-skierowaniu-do-konsultacji-spolecznych-projektu-powiatowego-programu-oddzialywan-korekcyjno-edukacyjnych-dla-osob-stosujacych-przemoc-w-rodzinie-na-lata-2021-2023

https://bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/146/15044/ogloszenie-zarzadu-powiatu-cieszynskiego-o-skierowaniu-do-konsultacji-spolecznych-projektu-powiatowego-programu-rozwoju-pieczy-zastepczej-na-lata-2021-2023

Szybkie menu

Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie E-SESJA transmisje z sesji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Moduł mapowy - z warstwami System informacji przestrzennej Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński Zespół ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel