Aktualności

wróć
brak zdjęcia

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert z zakresu pomocy społecznej

27.12.2018

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu:

  • domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,
  • domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku,
  • domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn),
  • domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców) i/lub dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn),
  • domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie(chłopców),
  • punktu interwencji kryzysowej w roku 2019,
  • placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków w latach 2019-2020,
  • powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w latach 2019-2020.        

 

Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 30/ZP/VI/18 z dnia 20 grudnia 2018  r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

Wybrana została oferta złożona przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka, ul. Katowicka 1, 43-400 Cieszyn.

 

Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 32/ZP/VI/18 z dnia 20 grudnia 2018  r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku.

Wybrana została oferta złożona przez Diakonat Żeński „Eben-Ezer” Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ul. ks. Kulisza 45, 43-445 Dzięgielów.

 

Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 31/ZP/VI/18 z dnia 20 grudnia 2018  r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn).

Wybrana została oferta złożona przez Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie, pl. Londzina 1, 43-400 Cieszyn

 

Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 36/ZP/VI/18 z dnia 20 grudnia 2018  r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców) i/lub dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn).

Wybrana została oferta złożona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Prowincja Krakowska, ul. Biskupia 16, 31-144 Kraków.

 

Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 37/ZP/VI/18 z dnia 20 grudnia 2018  r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców).

Wybrana została oferta złożona przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame Prowincja Polska, ul. Mały Rynek 5, 45-020 Opole.

 

Na realizację ww. zadań Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć dotację otrzymaną z budżetu Wojewody Śląskiego na utrzymanie  mieszkańców umieszczonych w domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004r. lub posiadających skierowanie do domu pomocy społecznej wydane przed tym dniem.

 

 

Jednocześnie Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 33/ZP/VI/18 z dnia 20 grudnia 2018  r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2019.

Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, ul. ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn. Na realizację oferty wyłonionej w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć dotację w wysokości 65.000 zł.

 

Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 34/ZP/VI/18 z dnia 20 grudnia 2018  r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków w latach 2019 – 2020.

Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, al. Wilanowska 309A, 02-665 Warszawa. Na realizację oferty wyłonionej w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje w latach 2019 – 2020 przeznaczyć kwotę 990.000 zł, w tym 486.000 zł w pierwszym roku realizacji zadania.

 Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 35/ZP/VI/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w latach 2019 – 2020.

Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, 43-400 Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3. Na realizację oferty wyłonionej w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć w pierwszym roku realizacji zadania dotację w wysokości 450.000 zł w tym: 225.000 zł z budżetu Powiatu Cieszyńskiego i 225.000 zł z pomocy finansowej udzielonej przez Gminy Powiatu Cieszyńskiego.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice