Aktualności

wróć
Wydział Komunikacji

Skąd długie kolejki w Wydziale Komunikacji?

16.11.2020

Z uwagi na nieobecność w pracy części załogi Wydziału  Komunikacji, nie jest możliwa do zrealizowania większa ilość spraw – przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich odstępów czasowych zapewniających optymalną rotację Klientów przebywających w sali operacyjnej.

Za nieobecnych pracowników nie jesteśmy w stanie znaleźć zastępstwa pośród urzędników z innych wydziałów. Dlaczego? Wiąże się to z pracą w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) wymagającego specjalnych uprawnień, które są generowane w Warszawie. Należy mieć świadomość faktu, że Starosta nie tworzy tego systemu. Włodarz Powiatu Cieszyńskiego otrzymuje go tylko na potrzeby świadczonych usług przez Wydział Komunikacji. 

Jak wygląda praca w systemie CEPiK? Każdy z naszych pracowników ma spersonalizowaną kartę, hasło dostępu, a więc jest indywidualnie identyfikowalny w systemie. Urzędnicy mogą pracować na tym oprogramowaniu dopiero wtedy, kiedy zostaną indywidualnie uwierzytelni. W sytuacji, w której jeden z naszych pracowników rozchoruje się, nikt inny nie będzie mógł go zastąpić - pracując na jego karcie. Co wtedy się dzieje? W takim wypadku zastępujemy pracownika innym, mającym odrębne uprawnienia oraz odrębną kartę. Co bardzo istotne - jeżeli choruje część zespołu w tym Wydziale, to diametralnie zmniejsza się liczba osób, które mają uprawnienia do obsługiwania Klientów. Wtedy "okienka" pozostają puste. 

Nasuwa się pytanie - dlaczego dostęp do systemu CEPiK jest ograniczony? – To jest  podyktowane faktem, że w systemie pojawiają się tzw. dane wrażliwe, czyli poufne, a więc nie każdy urzędnik może mieć do nich dostęp.  

Przypominamy, że mając na względzie bezpieczeństwo Mieszkańców oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie - od poniedziałku 2 listopada 2020 r. wstrzymaliśmy do odwołania przyjmowanie osób z tzw. „tradycyjnej kolejki”. Dotyczy to zarówno Referatu Rejestracji Pojazdów, jak i Referatu Prawa Jazdy. 

Obecnie wszystkie terminy w Wydziale Komunikacji są zajęte w elektronicznej rezerwacji terminów, ale dotyczy to wyłącznie jednego przypadku – kategorii „rejestracja pojazdu”. Dużym zainteresowaniem Klientów cieszy się także kategoria dedykowana tzw. odbiorowi stałego dowodu rejestracyjnego. Dla pozostałych kategorii spraw internetowy kalendarz świeci na zielono (co oznacza dostępny termin dla Mieszkańca), a więc istnieje możliwość zapisania się na wizytę w naszym Wydziale. 

W czasie trwającej pandemii koronawirusa w Starostwie Powiatowym w Cieszynie przejęliśmy ogólną zasadę, że bezpośrednia obsługa naszych Klientów w tym Wydziale będzie możliwa wyłącznie poprzez dokonanie wcześniejszego zapisu w internetowym kalendarzu rezerwacji wizyty. Wprowadziliśmy powyższe ograniczenie, gdyż chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której w jednym miejscu i o jednej porze może zgromadzić się większa liczba osób. Przed pandemią - każdego ranka przy wejściu do Wydziału zbierała się liczna rzesza osób, analogicznie sytuacja wyglądała w ciągu dnia. Jest to spowodowane tym, że Klienci zazwyczaj czekają na wywołanie swojego biletu, właśnie tuż przy wejściowych drzwiach.

Co warte zaznaczenia, jeżeli zwiększylibyśmy ilość zapisów w kategorii „rejestracja pojazdów” np. pięciokrotnie, to w zbliżonym czasie osiągnęliśmy w Wydziale efekt kumulacji Klientów, a tego w czasie trwającej pandemii koronawirusa musimy unikać.

Mając na względzie sytuację, w jakiej się znajdujemy, została stworzona także kategoria rezerwacji terminów do Referatu Prawa Jazdy, co w praktyce nie funkcjonowało do tej pory, a naszym zdaniem podnosi bezpieczeństwo zarówno dla Mieszkańców, jak i załogi Wydziału Komunikacji.

Należy mieć na względzie, że nie wszystkie czynności trzeba załatwić osobiście w Wydziale Komunikacji. Jedną z nich jest właśnie zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu. Tej czynności można dokonać za pomocą ePUAPu. Wówczas dowodem przedłożenia stosownej dokumentacji (elektronicznego zawiadomienia i skanu albo zdjęcia dokumentu przenoszącego prawo własności pojazdu) przez Klienta jest elektronicznie generowane potwierdzenie odbioru zawiadomienia przez Urząd. Na dalszym etapie zawiadomienia są analizowane przez pracowników Wydziału i wprowadzane do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jednakże należy pamiętać, że zgłoszenia nabycia, czy też zbycia pojazdu nie dokonuje się poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), ponieważ nie jest to forma dopuszczalna przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Czynności zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu można również dokonać poprzez pocztę tradycyjną – wysyłając do urzędu wypełniony formularz zawiadomienia i dołączając kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie prawa własności pojazdu. Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu ma zastosowanie do tych pojazdów, które posiadają już polskie tablice rejestracyjne.

Co ważne, w razie braku możliwości rejestracji pojazdu uprzednio zarejestrowanego w Polsce, aby uniknąć ustawowej kary finansowej, wystarczy zawiadomić o jego nabyciu. To czynność nieodpłatna. 

Pojazdy importowane do naszego kraju od 1 marca 2020 r. z innych państw Unii Europejskiej powinny być natomiast zarejestrowane w czasie 180 dni od daty ich sprowadzenia (przepis ten obowiązuje jednak do końca bieżącego roku – wg art. 31i ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 568 ze zm.).

Od 4 grudnia 2020 r. w życie wejdzie regulacja, która stanowi, że tzw. wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku braku miejsca na kolejne wpisy z okresowych badań technicznych, będzie dokonywana w sytuacji, gdy właściciel pojazdu sam wyrazi wolę takiej wymiany. A zatem znika obowiązek „wyrabiania” nowego dowodu rejestracyjnego, kiedy zabraknie w nim miejsc na kolejne pieczątki stawiane przez diagnostę.

Należy wiedzieć, że wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu nie jest możliwe do wykonania za pomocą ePUAPu, gdyż Klient musi przesłać wniosek o wyrejestrowanie, oryginał zaświadczenia o demontażu i dowód uiszczenia opłaty skarbowej, a jednocześnie zdać do Wydziału Komunikacji dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu, jeżeli została wydana), jak również tablice rejestracyjne. Niestety tablic ani dokumentów nie da się fizycznie wysłać ePUAPem, ale można to uczynić za pomocą poczty tradycyjnej, do czego Państwa zachęcamy.

Merytorycznego sprawdzenia przez upoważnionego pracownika oraz wprowadzenia do systemu CEPiK wymagają jednocześnie m.in. zawiadomienia o nabyciu bądź zbyciu pojazdu, które w znacznej ilości napływają do Wydziału Komunikacji poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

 Sposoby załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Cieszynie znajdują się TUTAJ.

Fot. Małgorzata Krawczyk 

Szybkie menu

Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Szczepienia przeciwko COVID-19 w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy