Aktualności

wróć
spokojnie-i-bezpiecznie

„SpokojNIE i bezpieczNIE” – społeczna kampania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

24.11.2020

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie realizuje kampanię profilaktyczną o nazwie „SpokojNIE i bezpieczNIE” na zlecenie Powiatu Cieszyńskiego, w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

Cel kampanii? - To diagnoza środowisk zagrożonych przemocą w rodzinie, a także podniesienie świadomości społecznej na temat tego zjawiska., wyjaśnia Agnieszka Baszczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.  

Działania? - W ramach kampanii specjaliści pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy podejmowali lub podejmują nadal następujące działania: badanie środowisk zagrożonych przemocą, wykłady i warsztaty w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego, stworzenie i rozdysponowanie materiałów informacyjnych, spotkania dla osób doznających przemocy w rodzinie, szkolenie dla specjalistów czy konferencja interdyscyplinarna, dodaje Baszczyńska.

- Wszystkie te działania mają na celu ukazanie skali problemu jakim jest przemoc w rodzinie, a także wskazanie możliwych działań w kierunku skutecznej pomocy osobom, które tej pomocy potrzebują. Środowisko rodzinne, w którym zaistniała przemoc dąży głównie do ukrycia problemu. Poczucie bezradności i wstydu często skutecznie blokuje chęć szukania pomocy, przez co trudno jest określić dokładną skalę zjawiska przemocy. Dlatego tak ważne jest, aby każdy, kto widzi sygnały wskazujące na cierpienie innych potrafił te sygnały rozpoznać i zareagować tak, aby móc skutecznie wesprzeć osoby w kryzysie. Należy pamiętać, że przemoc w rodzinie dotyka nie tylko tych, którzy bezpośrednio jej doznają. Dzieci będące świadkami przemocy przeżywają wiele negatywnych uczuć, takich jak: brak poczucia bezpieczeństwa, lęk, wstyd, poczucie winy, kończy dyrektor PCPR.

Obecna sytuacja związana z izolacją społeczną, brakiem osobistych kontaktów z rówieśnikami czy brakiem możliwości wyjścia ze środowiska zagrażającego bezpieczeństwu dziecka, dodatkowo przyczyniają się do wzrostu poczucia bezradności. Dlatego tak ważna jest świadomość i reagowanie na każdy sygnał świadczący o doznawaniu przemocy przez osoby z naszego otoczenia.

 

Szybkie menu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM