Aktualności

wróć
Spotkanie z pedagogami szkół ponadpodstawowych

Spotkanie z pedagogami szkół ponadpodstawowych

06.09.2019

5 września odbyło się w starostwie spotkanie z pedagogami szkół ponadpodstawowych, które prowadziła Barbara Kłosowska Kierownik Biura Promocji Zdrowia. Celem działań Biura Promocji Zdrowia jest przede wszystkim edukacja na temat czynników ryzyka i metod skutecznej profilaktyki oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań i postaw w środowiskach szkolnych i społecznych naszego powiatu. W gronie 26 uczestników, prócz licznych pedagogów szkół publicznych i niepublicznych, byli także goście z NFZ Oddziału w Cieszynie, Powiatowej Komendy Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, ZZOZ Szpitala Śląskiego, Wydziału Edukacji i Wicestarosta Powiatu Janina Żagan.

 

Jak co roku - wiosną i jesienią, w starostwie spotykają się przedstawiciele szkół, integrując się przy kawie i ciastu, podczas ustalania istotnych zasad współpracy w zakresie działań prozdrowotnych.

Tak było i tym razem, po emisji spotu „Mama, tata i ja” z programu „Chroń dziecko w sieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, inicjator spotkania Barbara Kłosowska serdecznie wszystkich powitała i oddała głos gościom. Marta Konderla – Pracownik NFZ Oddziału w Cieszynie poinformowała o możliwości, wypisywania w szkole kart EKUZ uczniom, wyjeżdżającym w dużych grupach za granicę. Kolejno Irena Piekar z Sanepidu omówiła programy profilaktyczne, proponowane w obecnym roku szkołom, zaś Tomasz Pniok rozdał komplety materiałów dydaktyczno- informacyjnych. Tomasz Pszczółka z Powiatowej Komendy Policji przedstawił ofertę darmowych szkoleń tematycznych policji w zakresie zagadnień szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, do wyboru jest aż 11 różnych tematów.

 

Zasadniczą częścią spotkania była prezentacja działań Biura Promocji Zdrowia, dlatego Barbara Kłosowska, szczegółowo omówiła plan zadań Biura na II półrocze wg prezentacji multimedialnej, podkreślając ich priorytety, cele, główne założenia i szczegóły harmonogramu. Zastały rozdane szkołom komplety materiałów zawierające plakaty, regulaminy, załączniki i istotne informacje.

 

Zostały omówione szczegółowo takie zagadnienia i tematy jak:

-Rok FAS/FASD w Pow. Cieszyńskim od 9.09.2019-9.09.2020, które organizuje Fundacja Fascynujący Świat Dziecka z Goleszowa przy współpracy starostwa (konferencja, prelekcje w szkołach, ankiety itp.) 

-„Program profilaktyki czerniaka”, który organizuje Akademia Czerniaka przy wsparciu Inst. Onkologii;

-Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Pow. Cieszyńskim, do którego bazy nadal istnieje otwarty dostęp,

-Olimpiada wiedzy w ramach programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu”,

-VIII edycja „Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym”; Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj bez uzależnień”, Akademia Ruchu - edycja jesienna, akcja czytelnicza „Bajki, które leczą” -jesienny udział zgłosiła ZST w Cieszynie.

Na zakończenie Wicestarosta Janina Żagań podziękowała obecnym za duże osobiste zaangażowanie na rzecz zdrowia uczniów i życzyła wielu sukcesów w pracy pedagogicznej w nowym roku szkolnym. Barbara Kłosowska poprosiła obecnych o upowszechnienie działań Biura PZ i zachęciła do aktywnego w nich udziału, podkreśliła także wagę badań profilaktycznych i samooceny własnego zdrowia. Sesję foto wykonała Sylwia Pieczonka.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel