Aktualności

wróć
starosta-mieczyslaw-szczurek

Starosta w Komisji

07.03.2019

Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński został powołany Uchwałą Nr 8/19 Zarządu VI kadencji Związku Powiatów Polskich, na członka Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 Głównym zadaniem Komisji oraz jej zespołów roboczych, jest wypracowywanie wspólnych stanowisk pomiędzy przedstawicielami rządu, a przedstawicielami gmin, miast, powiatów i województw. Komisja ta rozpatruje problemy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, a także sprawy z tego obszaru znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska. Reprezentanci obu stron pracują w zespołach problemowych, dodatkowo są wspierani przez ekspertów.

 Do jednego z nich, tj. Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska został powołany Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek. Powołanie to, jest niewątpliwie docenieniem pracy i doświadczenia Starosty Mieczysława Szczurka, które zdobył zajmując wcześniej m.in. stanowiska Wicestarosty, czy Burmistrza Cieszyna.

- Wybór mojej osoby do zespołu, który jest dużym wyróżnieniem zarówno dla mnie, jak i dla naszego Powiatu, sprawił mi osobistą satysfakcję.  Dzięki temu będziemy mieli większy wpływ na bardzo ważne tematy związane z całokształtem rozwoju infrastruktury, polityki regionalnej oraz środowiska. Myślę, że moje zaangażowanie w pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przyniesie wymierne korzyści, w postaci przyjaznego prawa tworzonego z myślą o samorządach i ich mieszkańcach. Powinno również wpłynąć na poprawę sytuacji powiatów, co jest ogromnie ważne dla mnie jako Starosty i samorządowca, powiedział Mieczysław Szczurek.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice