Aktualności

wróć
pic-20190606-141743166

Świadomi ekologicznie – nadzieją przyszłości

12.06.2019

W dniach od 3 do 6 czerwca 2019 r. w Cieszynie odbyły się po raz 21. Warsztaty w ramach ekologicznego projektu „Junior Eco – Expert Project”. Gospodarzem warsztatów był Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Warto zaznaczyć, że placówka ze szkołami ochrony środowiska: w Tokaju na Węgrzech, Ysper w Austrii, Veseli nad Luźnici w Czechach współpracuje od 2004r. W tym roku do projektu dołączyła szkoła z Pieszczan na Słowacji.

Tematyka warsztatów dotyczyła różnych zagadnień związanych z ochroną przyrody w rejonie Cieszyna, a także działań przyjaznych środowisku we wszystkich krajach partnerskich. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na pięć międzynarodowych grup i zajęli się problematyką związaną m.in. z: ochroną różnorodności biologicznej w rejonie górskim, zasobami mineralnymi, eksploatacją i wykorzystaniem solanki, ochroną wody, ekologicznymi metodami hodowli zwierząt.

Wyniki obserwacji posłużyły młodzieży do przygotowania relacji przedstawionej podczas konferencji podsumowującej realizację projektu. Konferencja była także okazją do zaprezentowania programu artystycznego promującego szkołę, region, kraj, z którego uczestnicy pochodzili. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili: p. Iwona Bebek (dyr. Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie), p. Maciej Bogunia (wicedyrektor placówki), p. Janina Żagan (wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego), p. Danuta Łabaj (przewodnicząca Komisji Edukacji), p. Michał Rajwa (kierownik Wydziału Edukacji), p. Barbara Chojnacka: (z-ca dyrektora ds. Edukacji w Instytucie Nauki Edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie), p. Agata Franek (inspektor/ wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach), p. Ladislav Honsa (dyr. z Veseli nad Lužnicí), p. Erika Molnar(dyr. z Tokaju), Johann Zechner (były dyr. z Yspertal), p. Eva Stručková (dyr. z Pieszczan), p. Vit Rada (burmistrz Veseli), Kovács Enikő (dyr. generalny Technicznego Centrum Zawodowego Szerencs w Tokaju), Rubi Zsoltne (kanclerz TCZ Szerencs w Tokaju), Peter Trötzmüller (przedstawiciel z Wyższej Szkoły Zawodowej na rzecz Ekonomii i Ekologii w Yspertal), Heide Marie-Nebauer (nauczycielka z Yspertal).

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Wyszehradzkiego oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Funkcję koordynatorów projektu w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie objęły: p. Beata Szwed i p. Agata Klus.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel