Aktualności

wróć
Szerszniki 2022 rozdane - zdjęcie grupowe nagrodzonych w towarzystwie Władz Powiatu Cieszyńskiego

Szerszniki 2022 rozdane!

23.11.2022

We wtorek, 22 listopada 2022 r. w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego rozdano Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w Dziedzinie Kultury im. ks. Leopolda Szersznika.

Nagrody są przyznawane przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po uwzględnieniu opinii Kapituły Nagrody.

Szerszniki są przyznawane w trzech kategoriach: twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony. W ciągu dwudziestu lat (2002-2022) Powiat Cieszyński przyznał siedemdziesiąt Nagród. Splendorem napawa fakt, że właśnie mija 20 lat, od kiedy nasz Powiat nagradza wybitnych ludzi kultury za ich niezwykłe osiągnięcia.

Wśród nagrodzonych znaleźli się artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki, działacze, a także Miasto Cieszyn, które otrzymało nagrodę honorową.

W tym roku Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach:

- twórczości artystycznej panu Zbigniewowi Machejowi

- ochrony kultury pani Bożenie Kubień,

- upowszechniania kultury Zespołowi Folklorystycznemu „Nadolzianie”.

- Nagrodzonym Laureatom składam najszczersze gratulacje i głębokie wyrazy szacunku, jak również słowa uznania, gratuluje Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński.

Bożena Kubień – to znana w lokalnym środowisku wydawniczym redaktor prowadząca cyklicznej publikacji pn. „Pamiętnik Ustroński”, regionalistka oraz autorka szeregu opracowań historycznych dotyczących Ustronia. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim zamieszkała w Ustroniu.

Od 2001 r. jako prezes Towarzystwa Miłośników Ustronia, redaktorka i autorka „Pamiętnika Ustrońskiego” wykazuje wielkie zaangażowanie w sferze ochrony kultury dzięki dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego miasta Ustronia oraz całego obszaru Śląska Cieszyńskiego. Pod jej redakcją, opieką merytoryczną i edytorską przygotowanych zostało 15 roczników Pamiętnika, który odgrywa znaczącą rolę na rynku śląskich wydawnictw regionalnych, docierając do wielu ośrodków uniwersyteckich i kulturalnych nie tylko na terenie kraju, ale także Kanady, Stanów Zjednoczonych i Australii. Zawarte w nich treści mogą stanowić zarówno doskonały element codziennej lektury, jak i źródło niejednej pracy naukowej.

W 2005 r. Pani Bożena Kubień zainicjowała prace nad swoim autorskim projektem badawczym dotyczącym budownictwa oraz rozwoju przestrzennego Ustronia w okresie międzywojennym. To właśnie w tym czasie nastąpił rozkwit Ustronia jako miejscowości turystycznej, powstawały wille, pensjonaty, hotele. Dzięki wnikliwym kwerendom archiwalnym oraz przeprowadzonym wywiadom udało się jej odkryć, udokumentować oraz przypisać pierwotne nazwy i funkcje ponad stu modernistycznym budynkom. Niewątpliwie jest to ogromne osiągnięcie, gdyż temat ten był uważany za poznawczo zaniedbany, niedoceniony oraz przez nikogo wcześniej niepodjęty. Prace te mają swoje odzwierciedlenie w szeregu przeprowadzonych przez nią wykładach, spacerach historycznych oraz wydarzeniach kulturalnych.

Od 2012 r. Pani Bożena jest również zaangażowana w prowadzenie zajęć z edukacji regionalnej dla młodzieży ustrońskich szkół, przygotowując m.in. materiały szkoleniowe, organizując warsztaty terenowe, spacery edukacyjne oraz Konkurs Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha.

W grudniu 2020 r. otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta Ustronia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dziś, biorąc pod uwagę rangę i znaczenie wymienionych zasług i osiągnięć, Powiat Cieszyński przyznaje Nagrodę im. ks. Leopolda Jana Szersznika w kategorii ochrony kultury w roku 2022 – Pani Bożenie Kubień, mając na uwadze jej wieloletni dorobek w zakresie propagowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego.

Zbigniew Machej – to znany i wielokrotnie nagradzany pisarz, tłumacz, publicysta oraz działacz kultury. Urodzony w 1958 r. w Cieszynie, przez większość życia związany ze Śląskiem Cieszyńskim. Absolwent polonistyki i religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W latach 1990-1991 pełnił funkcję sekretarza tygodnika regionalnego Głosu Ziemi Cieszyńskiej, a w latach 1999-2000 dyrektora Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”. Nie sposób również nie wspomnieć o jego zagranicznej pracy: w dyplomacji kulturalnej RP - przez dziewięć lat jako wicedyrektor Instytutu Polskiego w Pradze, później jako dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie, a także jako wicedyrektor Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Był również współzałożycielem międzynarodowego festiwalu pod obecną nazwą Festiwal Teatralny „Bez Granic”, który w bieżącym roku miał swoją XXXI edycję.

Od 2014 roku zajmuje się głównie pracą pisarską, publicystyczną i translatorską. Dotychczas wydał 15 zbiorów wierszy takich jak m.in. „Wspomnienia z poezji nowoczesnej”, „Zima w małym mieście na granicy” oraz najnowszy – „2020”. Jeden z jego utworów znalazł się w antologii Czesława Miłosza pt. „Wypisy z ksiąg użytecznych”, a ułożone przez niego wspólnie z Wisławą Szymborską limeryki w poł. lat 90 zapoczątkowały modę na limeryki w Polsce.

Pana Zbigniewa Macheja docenić należy również za działalność translatorską. Przełożył m.in. z języka czeskiego: wybór z Pieśni duchowych Georgiusa Tranosciusa czyli Jerzego Trzanowskiego, za co otrzymał nagrodę miesięcznika „Literatura na Świecie” w kategorii poezja 2017, Pojęcia podstawowe Petra Krála (nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia); z języka słowackiego: tom wierszy „Cicha ręka” Ivana Štrpki oraz wybór wierszy Jána Ondruša „Przełykanie włosa”; z języka niemieckiego – libretto opery Viktora Ullmanna „Cesarz Atlantydy”.

Obecnie jako mieszkaniec Cieszyna aktywnie uczestniczy w jego życiu kulturalnym, współpracując m.in. z miesięcznikiem Tramwaj Cieszyński, Kawiarnią Kornel i Przyjaciele, Biblioteką Miejską i Kawiarnią Avion w Czeskim Cieszynie. Współpracuje także przy Przeglądzie Filmowym Kino na Granicy oraz wspomnianym wcześniej Festiwalu Teatralnym Bez Granic.

Laureat początkiem bieżącego roku uzyskał pierwszą nagrodę w literackim konkursie ZAiKS-u i polskiego PEN Clubu – Wolność myśli – wolność wyrazu za esej „Domniemania o wolności”, a zaledwie miesiąc temu został nagrodzony za swoją działalność przez Miasto Cieszyn.

Reasumując zdobyte osiągnięcia i zasługi, Powiat Cieszyński w uznaniu całokształtu pracy pisarskiej przyznaje Panu Zbigniewowi Machejowi nagrodę im ks. Leopolda Jana Szersznika w kategorii twórczości artystycznej w roku 2022.

Zespół Folklorystyczny Nadolzianie – a pierwotnie „Miłośnicy Śpiewu” powstał w 1993 r. z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczycach, którego przewodniczącą była Pani Eugenia Sznapka. Kilkanaście osób wchodzących w skład zespołu upiększało swoim śpiewem lokalne uroczystości, z czasem rozszerzając swoją działalność. Po niespełna 10 latach istnienia Zespołu w 2002 r. zaszło kilka zmian, a mianowicie zmieniła się jego nazwa na „Nadolzianie”, kierownictwo oraz odpowiedzialność za choreografię powierzono Panu Andrzejowi Szczyrbie, a Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach objął Zespół swoim patronatem. Zmiany zaszły również w kwestii struktur zespołu, bowiem do śpiewu doszedł akompaniament za sprawą kapeli, której kierownikiem artystycznym został wówczas Pan Jan Gawłowski.

Dziś w skład Zespołu wchodzi 26 osób w różnym wieku i różnej profesji, a są nimi: Robert Rybka – kierownik zespołu, Małgorzata Czakon, Beata Hanzel, Julia Hanzel, Patrycja Hanzel, Julia Kaczmarczyk,  Urszula Mszanik, Weronika Pala, Halina Rybka, Maria Staniek, Maria Szajter, Helena Tomosz, Teresa Wałach, Barbara Ziemiańska, Józef Chmiel, Jan Grzybek, Gustaw Staniek, Stanisław Szczypka oraz Klaudiusz Grzybek – kierownik kapeli, Jolanta Kozieł – obój, flet poprzeczny, Nataniel Kozieł– skrzypce, Martyna Frysz – skrzypce, Justyna Wałach – klarnet, kontrabas, Patrycja Wrzalik – klarnet, Julia Kaczmarczyk – flet prosty, Patryk Kamiński – kontrabas.

Jak sama nazwa wskazuje, główny repertuar „Nadolzian” skupia się wokół pieśni i pieśniczek Śląska Cieszyńskiego, pieśni okolicznościowych, biesiadnych i kościelnych, które prezentowane są na przeglądach, konkursach, festiwalach folklorystycznych oraz gminnych uroczystościach. Swój dorobek artystyczny grupa miała możliwość zaprezentować również wśród naszych południowych sąsiadów – w Czechach oraz na Słowacji.

W ciągu 20 lat działalności artystycznej Zespół był wielokrotnie nagradzany i doceniany, czego przejawem jest otrzymanie m.in.  Złotej Odznaki Honorowej za zasługi dla województwa śląskiego. Nadolzianie wydali również 4 płyty:

  • w 2007 r. – „Płyniesz Olzo”
  • w 2008 r. – „My tu prziszli po kolyndzie” oraz „Cicha noc”
  • w 2014 r. – „Jak jo chodził ku swej miłej”.

W uznaniu za całokształt działań na rzecz wieloletniego upowszechniania i propagowania muzyki i śpiewu Śląska Cieszyńskiego Powiat Cieszyński przyznaje Zespołowi Folklorystycznemu „Nadolzianie” nagrodę im. ks. Leopolda Jana Szersznika w kategorii upowszechniania kultury w roku 2022.

Co ważne - podczas wczorajszej Gali Szerszników  dr Michał Kawulok, prowadzący Dział Sztuki w Muzeum Beskidzkim im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle, będącym oddziałem Muzeum Śląska Cieszyńskiego, został uhonorowany złotą odznaką "Za opiekę nad zabytkami", przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrodę w imieniu Ministra wręczył Mieczysław Szczurek Starosta Cieszyński.

 

 

 

 

Szybkie menu

Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Szczepienia przeciwko COVID-19 w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy