Aktualności

wróć
UWAGA! W dniach od 15.09.2023r. do 19.09.2023r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej- zdjęcie wyrózniające

UWAGA! W dniach od 15.09.2023r. do 19.09.2023r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

11.09.2023

Aktualny wniosek wraz z załącznikami, regulamin oraz pozostałe dokumenty związane z naborem można pobrać tutaj.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w dniach od 15.09.2023r. do 19.09.2023r przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (I)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (EFS+) dla priorytetu: FESL.05.01-Aktywizacja zawodowa poprzez PUP dla działania: FESL.05.00-Fundusze Europejskie dla rynku pracy.
W związku z ograniczoną pulą środków jaka pozostaje w dyspozycji Urzędu oraz biorąc pod uwagę racjonalność ich wydatkowania, maksymalna kwota refundacji w 2023r. wynosi 30 tysiące złotych brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 858 63 25.
Wnioski wraz z kompletem załączników będzie można składać:

  • W sposób elektroniczny poprzez portal www.praca.gov.pl wykorzystując funkcję „pismo do urzędu"
  • W formie papierowej:

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn;
- osobiście w pokoju nr 37 III piętro, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

UWAGA!


Wnioski mogą składać wyłącznie osoby bezrobotne, dla których został ustalony Indywidualny Plan Działania. W celu weryfikacji powyższego warunku, przed złożeniem wniosku należy skontaktować się z doradcą klienta, zgodnie z miejscem zamieszkania, pod jeden z poniższych numerów:
Centrala 33 851 49 91
Chybie, Skoczów, Strumień, Brenna wew. 333,347
Goleszów, Istebna, Ustroń, Wisła wew. 334, 350, 354
Hażlach wew. 336, 330
Cieszyn, Zebrzydowice wew. 335, 337
Dębowiec wew. 322, 321  

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027" udział osób młodych
(18-29 lat) w formie wsparcia w ramach projektu poprzedzi ocena umiejętności cyfrowych oraz w razie potrzeby uzupełnienie poziomu kompetencji.
Prosimy o czytelne i staranne wypełnienie wniosku.
 
Urząd nie dokonuje weryfikacji wniosków przed ich złożeniem.
Informacje na temat wypełniania wniosków można uzyskać pod nr telefonu 33 858 63 25
 

Szybkie menu

Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Szczepienia przeciwko COVID-19 w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy