Aktualności

wróć
Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Cieszyńskiego za rok 2023! - zdjęcie wyróżniające

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Cieszyńskiego za rok 2023!

18.06.2024

We wtorek, 18 czerwca 2024 r. odbyła się III Sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego, której głównym punktem było podjęcie dwóch najistotniejszych dla Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Uchwał: o wotum zaufania (po przeprowadzonej debacie nad Raportem o stanie Powiatu Cieszyńskiego za rok 2023) i o udzieleniu absolutorium (po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu).

Zanim radni przegłosowali te najważniejsze dla Władz Powiatu uchwały, najpierw rozpatrzyli Raport o stanie Powiatu, który został przygotowany pod redakcją Katarzyny Stefki, Naczelniczki Wydziału Rady, Zarządu i Zdrowia. Raport o stanie Powiatu Cieszyńskiego jest przygotowany przez Zarząd Powiatu. Dokument przedstawia najważniejsze działania, jakie miały miejsce w roku 2023. Obowiązek jego sporządzenia został wprowadzony do regulacji ustrojowych samorządu Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania działalności Zarządu.

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 19 radnych, przeciw 4, wstrzymało się 4. Dwóch radnych było nieobecnych.

Kolejnym punktem obrad było udzielenie absolutorium. 

Za udzieleniem Zarządowi absolutorium głosowało 19 radnych było za, przeciw 4, wstrzymało się 5. Jeden radny był nieobecny.

Po udzieleniu absolutorium przez Radę dla Zarządu Powiatu Cieszyńskiego — Janina Żagan, Starosta Cieszyński podziękowała za pracę na rzecz Powiatu Cieszyńskiego Radzie kadencji 2018-2024. - Chciałabym podziękować wszystkim tym, dzięki którym można było zrealizować wszystkie zadania, jakie sobie wyznaczyliśmy na 2023 rok, czyli pracownikom, naczelnikom, kierownikom Starostwa, jednostek organizacyjnych. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnej ich realizacji. Zadania te były realizowane w czasie, kiedy Zarząd pracował w składzie poprzedniej kadencji m.in. nad uchwałami, które później zostawały przedstawiane Wysokiej Radzie, by je przegłosowała. Za to bardzo, bardzo dziękuję tamtemu Zarządowi, jak i całej Radzie poprzedniej kadencji. Dziś jest tu wielu Radnych ówczesnej Rady, doskonale Państwo pamiętacie, jak było, że wiele z tych naszych propozycji było przyjmowanych jednogłośnie. Mam nadzieję, że podobnie będzie w tej kadencji. Obiecuję, że Zarząd się będzie starał przedstawiać Państwu właściwe propozycje do uchwalenia.

 

mówi Janina Żagan, Starosta Cieszyński

 

Informacja o wykonaniu budżetu 2023 r.

Dochody budżetu wyniosły 326,9 mln zł, wydatki 322,1 mln zł, nadwyżka 4,7 mln zł, biorąc pod uwagę przychody 15,9 mln zł i rozchody 2,9 mln zł, wynik kasowy budżetu wyniósł + 17,7 mln zł.

Istotną przyczyną wyniku było wysokie saldo na wydzielonym rachunku bankowym: 5,8 mln zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Wydatki bieżące budżetu (281 mln zł) przeznaczono na funkcjonowanie 30 jednostek budżetowych oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego, w tym: 17 jednostek oświatowych, 8 jednostek pomocy społecznej, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych i Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 147 mln zł, tj. 52% wydatków bieżących budżetu.

W ciągu roku 2023 miały miejsce znaczne wzrosty wynagrodzeń: dokonano podniesienia wynagrodzeń (wyrównanie płacy minimalnej z 3.010 zł do 3.600 zł) – skutek formalny dla budżetu 4,3 mln zł, dla pozostałych pracowników wdrożono podwyżki w ramach przeciwdziałania spłaszczeniom wynagrodzeń (min. 400 zł/etat), skutek finansowy dla budżetu: 3,5 mln zł.

Wydatki bieżące oświaty (113 mln zł bez dedykowanych programów i projektów) przekroczyły kwotę subwencji oświatowej (106 mln zł) o 7 mln zł. Dodatkowo wydatki majątkowe w oświacie wyniosły 0,7 mln zł, wykonano kilka pomniejszych robót inwestycyjnych, w tym m.in. Modernizację dachu w I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie.

Wydatki bieżące powiatowych Domów Pomocy Społecznej (34,7 mln zł) przekroczyły dochody własne DPS-ów o kwotę 4,4 mln zł.

Rok 2023 był kolejnym rokiem, w którym Powiat pełnił funkcję Organizatora transportu publicznego. Pozyskaliśmy na ten cel 9,2 mln zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, dodatkowo 837 tys. zł otrzymaliśmy z tytułu pomocy finansowej od Gmin. Rekompensaty dla Operatorów (czyli wydatki budżetu) wyniosły 11,7 mln zł.

Pozyskano 7,3 mln zł (w tym refundacje) środków unijnych.

W 2023 r. zrealizowano 17 projektów: 14 edukacyjnych, 2 przez Starostwo Powiatowe i 1 przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zarząd dysponował rezerwami łącznie 7,9 mln zł, z czego wykorzystano 6,8 mln zł.

W zakresie nowych nakładek wykonano: około 4 km nowych nawierzchni na drogach powiatowych, w 5 gminach na łączną kwotę 4,8 mln zł, z czego pozyskano 1,2 mln zł z pomocy finansowych Gmin.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano: duże inwestycje drogowe:

 • rozbudowa drogi powiatowej nr 2627 S ul. Janusza Korczaka wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych, koszt 5,3 mln zł, dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dokończenie w bieżącym roku);
 • rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła
  w Drogomyślu koszt 5,5 mln zł;
 • rozbudowa drogi powiatowej 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do skrzyżowania z ul. Stara Droga, koszt 4,3 mln zł;
 • modernizacja drogi powiatowej 2654 S ul. Skalica w Ustroniu, koszt 1,2 mln zł.

 Pozostałe inwestycje m.in.:

 • 6 mln zł – budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie, finansowanie z budżetu państwa i wkład Powiatu (115 tys. zł)
 • 5,1 mln zł – zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu)
 • 1,4 mln zł – rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza – Centrum Edukacyjno-Kulturalnego „U Kossaków” w Górkach Wielkich.

Główne źródło dochodów bieżących Powiatu, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany na poziomie 43 mln zł, a podatek dochodowy od osób prawnych: 4 mln zł.

Stan zadłużenia budżetu:

Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. 3,2 mln zł

Planowe spłaty kredytów i pożyczek 0,4 mln zł,

Ponadplanowe spłaty wszystkich kredytów 2,5 mln zł,

Nowe kredyty i pożyczki 0 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. 245 tys. zł

 

 

!

Szybkie menu

Biuro Rzeczy Znalezionych Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory E-SESJA transmisje z sesji E-urząd ePUAP Geodezja Powiat Cieszyński Geoportal E-Usługi Herb Powiatu Cieszyńskiego Inspektor Ochrony Danych Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Inwestycje w powiecie cieszyńskim Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Jak zastrzec dokumenty? Kompetencje Wydziałów Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Patronaty Starosty Cieszyńskiego Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Promocja zdrowia Starostowie Cieszyńscy Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim Turystyka Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Zarządzanie kryzysowe

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy