Aktualności

wróć
Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy

Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy

28.02.2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej publikuje informacje również języku ukraińskim. Instytucja jest też gotowa udostępnić swoją bazę lokalową uchodźcom z  Ukrainy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do pomocy uchodźcom z Ukrainy. - Zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów z propozycją udostępnienia swojej bazy lokalowej  dla uchodźców. Jesteśmy gotowi, gdyby wystąpiła taka potrzeba - mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

ZUS dysponuje około 1400 miejscami w swoich ośrodkach szkoleniowych na terenie kraju.

Ponadto na stronie internetowej ZUS ukazały się pierwsze informacje w języku ukraińskim, w którym opisane jest gdzie i na jakich warunkach osoby uciekające z Ukrainy mogą uzyskać pomoc.

Na stronie internetowej ZUS-u będą publikowane aktualne treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych. Również na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostanie udostępnione zakładanie profilu PUE w języku ukraińskim.  - Pracujemy także nad innymi rozwiązaniami na rzecz uchodźców z Ukrainy. Będziemy o tym na bieżąco informować – zapowiada szefowa ZUS.

Polskie emerytury i renty na Ukrainie

- W związku z wojną na Ukrainie, część osób, które pobierały polską emeryturę lub rentę wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rachunki bankowe na Ukrainie, może nie być w stanie pobierać tych świadczeń z uwagi na trwającą wojnę. Jeśli dana osoba nie może dalej pobierać polskiej emerytury lub renty na Ukrainie, a znajdzie się na terytorium Polski, może zwrócić się o pomoc do najbliższej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która przyjmie takie zgłoszenie i przekaże je do Oddziału ZUS w Rzeszowie odpowiadającego za wypłaty świadczeń na Ukrainę, Oddział ZUS w Rzeszowie wznowi wypłatę emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy w Polsce. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy dana osoba przestała je pobierać – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Jeśli dana osoba znajdzie się natomiast na terytorium innego państwa, np. Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Czech, czy Niemiec, może zgłosić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych i przekazać informację o swoim problemie. - Trzeba pamiętać żeby wskazać, że otrzymywało się emeryturę lub rentę z polskiego ZUS i z powodu wojny nie można jej dalej pobierać. Lokalna instytucja przekaże sprawę do polskiego ZUS, w celu udzielenia pomocy – podpowiada rzeczniczka.

Można od razu wskazać też nowy numer rachunku bankowego dla ZUS do otrzymywania świadczeń np. w Rumunii lub Mołdawii, Czechach, Słowacji. ZUS skontaktuje się z daną osobą i ustali dalszą wypłatę polskiej emerytury lub renty. ZUS wznowi wypłatę  emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy osoba przestała je pobierać w swoim kraju.

mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego

 

Підтримка Закладу Соціального Страхування (ZUS) для біженців з України

Заклад Соціального Страхування публікує інформацію українською мовою на своєму сайті. Також установа готова зробити свою житлову базу доступною для біженців з України.

Заклад соціального страхування готовий допомогти біженцям з України. – Ми звернулися до Міністерства внутрішніх справ та управління і воєвод із пропозицією зробити нашу житлову базу доступною для біженців. Ми готові, якщо виникне така потреба, - каже професор Гертруда Усцінська, президент ZUS.

ZUS має близько 1400 місць у своїх навчальних центрах по всій країні.

Крім того, на сайті закладу була опублікована перша інформація українською мовою, де описано, де і на яких умовах можуть отримати допомогу люди, які тікають з України.

На сайті ZUS буде публікуватися актуальний контент щодо умов отримання: сімейних пільг, медичного страхування, допомоги при виході на пенсію та інвалідності. Створення профілю PUE українською мовою також буде доступне на платформі електронних послуг (PUE) ZUS. – Ми також працюємо над іншими рішеннями для біженців з України. Ми будемо тримати вас про це в курсі, – оголошує керівник Соцстраху.

Польські пенсії в Україні

Через війну в Україні деякі з людей, які отримували польську пенсію за вислугу років або пенсію по інвалідності, виплачувану Закладом соціального страхування на банківські рахунки в Україні, можуть не мати можливості отримати ці виплати через триваючу війну. Якщо особа не може продовжувати отримувати польську пенсію за віком чи інвалідністю в Україні, і вона опиняється в Польщі, вона може звернутися за допомогою до найближчого відділення установи соціального страхування, яке прийме таку звітність і переслає його до відділення ZUS у Жешуві, відповідального за виплату допомоги на території України, відділення ZUS у Жешуві відновить виплату пенсії на новий банківський рахунок у Польщі. Допомога буде виплачуватися з моменту, коли особа перестане її отримувати, – пояснює Беата Копчинська, регіональний прес-секретар Управління соціального страхування Сльонського воєводства.

 

Проте, якщо особа перебуває на території іншої країни, наприклад, Румунії, Молдови, Словаччини, Чехії чи Німеччини, вона може звернутися до відповідної місцевої установи чи фонду соціального страхування та надати інформацію про свою проблему. – Не забудьте вказати, що ви отримували пенсію від Польської установи соціального страхування і що не можете її отримувати через війну. Місцева установа передасть справу до Польської установи соціального страхування для надання допомоги, – припускає речниця.

 

Ви також можете вказати новий номер банківського рахунку для ZUS для отримання пільг, наприклад, у Румунії чи Молдові, Чеській Республіці, Словаччині. ZUS зв’яжеться з відповідною особою та визначить подальшу виплату польської пенсії за віком або інвалідністю. ZUS відновить виплату пенсії на новий банківський рахунок. Допомога буде виплачуватися з моменту, коли ви припините її отримувати у своїй країні.

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy