Aktualności

wróć
img-5585

XI Turniej Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych już za nami!

10.06.2019

W sobotę, 8 czerwca 2019 r. na terenie Domu Dziecka w Międzyświeciu odbył się XI Turniej Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych, zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego i Adopcyjnego „Tęczowa Przystań” przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.  

Dla wszystkich przygotowano liczne atrakcje, głównie z myślą o najmłodszych. Nie zabrakło konkursów, wspólnych zabaw i turniejów.

W trakcie imprezy działał sowicie zaopatrzony bufet, gdzie każdy mógł się posilić, by nabrać sił do dalszej zabawy.

W trakcie turnieju po raz pierwszy wręczono rodzinom zastępczym wyróżnienie „Anioł Pieczy Zastępczej w Powiecie Cieszyńskim”.

W zacnym gronie znaleźli się:

Maria Fryda-Wigłasz i Krzysztof Wigłasz - niezawodowa rodzina zastępcza,

Patrycja Ptak - niezawodowa rodzina zastępcza,

Anna i Grzegorz Szadorscy - niezawodowa rodzina zastępcza,

Beata Albrecht-Gorczyńska i Daniel Gorczyński - zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego,

Danuta i Leszek Sodzawiczny - zawodowa rodzina zastępcza,

Danuta Kądziołka - spokrewniona rodzina zastępcza,

Aneta i Tomasz Żwak - zawodowa rodzina zastępcza,

Olga i Henryk Czyż - zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego,

Bogumiła i Jacek Sikora - zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego,

Małgorzata i Grzegorz Ratajczak - niezawodowa rodzina zastępcza,

Magdalena i Grzegorz Tęcza - niezawodowa rodzina zastępcza (nieobecni na turnieju).

Szczególne wyróżnienie otrzymała pani Danuta Łabaj, która była inicjatorką i pomysłodawczynią organizacji Turnieju.

Anioł Pieczy Zastępczej jest autorskim pomysłem PCPR w Cieszynie jako wyróżnienie za szczególne osiągnięcia na niwie działalności w ramach rodziny zastępczej.

Anioły zostały wykonane i przekazane przez Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Cieszynie.

Anioły wręczał Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek w towarzystwie dyrektor PCPR w Cieszynie Agnieszki Baszczyńskiej, zastępcy dytektora PCPR Barbary Wójtowicz - Kunc oraz Olgi Stoszek, kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.

- W swoim krótkim przemówieniu mówiłem o trudach oraz o wielkiej odpoowiedzialności za wychowanie dziecka w rodzinie. Podziękowałem w imieniu władz powiatowych rodzicom zastępczym oraz adopcyjnym za serce, które oddają w wychowanie swoich dzieci. Na koniec życzyłem wszystkim obecnym wspaniałej zabawy w rodzinnym gronie – powiedział Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek. Była to wyjątkowa impreza, w czasie której zaproszone rodziny oraz ich podopieczni mogli mile oraz bardzo aktywnie spędzić pogodny sobotni dzień, dodaje Szczurek.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za wsparcie, zaangażowanie oraz okazaną pomoc:

Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia z siedzibą w Bielsku - Białej

Praktyka Lekarska NZOZ Kostka Mrózek  Pecold Spółka Partnerska z Goleszowa

Firma Diehl Metering Sp. z o. o. z Bażanowic

Polsprzęt Janusz Morawiec z Goleszowa

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy z Goleszowa

Przedszkole w Miedzyświeciu

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Miedzyświeciu

Sołectwo Międzyświeć i OSP z Międzyświecia z Panem Sołtysem Rafałem Ludka na czele

Sieć Sklepów Lewiatan z Międzyświecia

Pani Patrycja Ptak i Restauracja Trzech Braci w Cieszynie

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Firma Fameks z Goleszowa

Firma Pilch-Zabawki z Ustronia

Piekarni Betlhehem z Pierśćca

Firma Ludwig Czekolada ze Skoczowa

Bank PKO ze Skoczowa

Hastom gaz z Ustronia

Sklep Papierniczy „Kleks” z Jastrzębia Zdroju

Wodociągi Ziemi  Cieszyńskiej Sp z o.o. Ustroń

Hurtownia Drobiu i Jaj Mirosława Wierzbicka ze Skoczowa

Wydział Promocji Miasta  Skoczów

 

Podziękowania dla: 

KGW Wilamowice

Pana Roberta Pawelskiego z Ustronia za oprawę muzyczną imprezy

 

Szczególne Podziękowania należą się pracownikom Domu Dziecka w Międzyświeciu oraz Dyrekcji i pracownikom Zespołu ds. pieczy zastępczej PCPR w Cieszynie za pomoc w zorganizowaniu dzisiejszej imprezy i obsługę podczas Turnieju.

 

Jeszcze raz dziękujemy serdecznie wszystkim naszym przyjaciołom. Organizatorzy Turnieju

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel