Aktualności

wróć
projekt-bez-tytulu-3

Zaproszenie do udziału w konferencji międzynarodowej „Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń”

06.11.2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji międzynarodowej „Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń”, która odbędzie się 20 listopada 2019 r. na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w siedzibie wydziału — w Cieszynie,  przy ul. Bielskiej 62.

Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, społeczność pedagogów Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji,  Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG w Warszawie,  Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Śląski w Katowicach, Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Cieszynie. 

Patronatem Honorowym Konferencję objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar,  JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr. hab. Andrzej Kowalczyk, Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek, Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, Zespół Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Zespół Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Zespół Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.   

Trzydziestolecie przełomu, jaki dokonał się w Polsce w 1989 r. skłania do podsumowań i refleksji. Dotyczą one różnych obszarów życia polskiego społeczeństwa — edukacja jest jednym z nich. I bez wątpienia zasługuje na poważny namysł, głęboką dyskusję. Tym bardziej, że 2019 rok zostanie w naszej pamięci, jako ten, w którym o debatę na temat edukacji upomnieli się sami nauczyciele. 

Organizowane przez nas forum pragniemy ukierunkować na nierówności w edukacji: nierówny dostęp do szkół, nierówne traktowanie w procesie edukacji, nierówne szanse realizacji zamierzeń. Instytucje edukacyjne są często miejscem, gdzie dochodzi do dyskryminacji, gnębienia, odbierania godności uczennicom i uczniom innym niż większość: biedniejszym, mniej sprawnym, mniej zdolnym, członkom mniejszości etnicznych, imigrantom, niewierzącym, osobom ze środowisk LGBT. Chcemy o tym rozmawiać. 

Nasza konferencja jest otwarta dla osób zajmujących się teorią, badaniami i praktyką. Zapraszamy przedstawicieli nauk pedagogicznych, jak również innych dyscyplin: socjologii, psychologii, filozofii, kulturoznawstwa, historii, nauk prawnych. Zależy nam na obecności przedstawicielek i przedstawicieli szkół wszystkich szczebli i rodzajów, także instytucji kształcenia specjalnego, przedstawicieli przedszkoli i uniwersytetów trzeciego wieku. Ciekawi jesteśmy głosu kadry zarządzającej oświatą, przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych. Zapraszamy studentki i studentów, uczennice i uczniów, przedstawicieli środowisk rodzicielskich, aby podzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami o nierównościach związanych z edukacją. 

 Naszym zamiarem jest, aby było to spotkanie ludzi, którym leży na sercu edukacja szeroko rozumiana, niezamykająca się w przestrzeni szkoły, ale uwzględniająca również instytucje kultury i sztuki, media publiczne. Interesują nas głosy na temat polityki edukacyjnej, tej aktualnej i tej pożądanej. 

Chcielibyśmy, aby konferencja służyła nie tylko prezentacji krytycznych obserwacji i przemyśleń. Zależy nam, aby wspólnie stworzyć środowisko ludzi zaangażowanych, odważnie i pozytywnie myślących, spragnionych zmian i gotowych do działania. Chcielibyśmy znaleźć się bliżej tego punktu w czasie i tych miejsc, w których można odrzucić owe „nie” z tytułu konferencji — aby naszym udziałem (i przy naszym udziale) stała się edukacja równa, włączająca, sprawiedliwa, otwarta na inność i dla innych.

W toku debaty zamierzamy skoncentrować się na polskiej rzeczywistości edukacyjnej, ale dzięki obecności gości zagranicznych mamy szanse wzbogacić swoją refleksję i lepiej zrozumieć wyzwania, przed którymi stoimy.

Zapraszamy do udziału w sesjach panelowych. Liczba sesji i szczegółowa problematyka będzie zależała od liczby zgłoszeń i tematów wystąpień. Proponujemy, aby wziąć pod uwagę następujące zagadnienia: 

 1. Nierówność płci w odniesieniu do edukacji.
 2. Osoby z niepełnosprawnością w praktyce edukacyjnej.
 3. Szanse i bariery w edukacji osób starszych.
 4. Pochodzenie etniczne a szanse i osiągnięcia edukacyjne uczniów.
 5. Ostracyzm czy akceptacja? Osoby o odmiennej orientacji seksualnej w instytucjach edukacyjnych.
 6. Lekcje religii czy nauka o religiach? Wierzący i niewierzący w szkole.
 7. Kapitał społeczno-kulturowy a przebieg i rezultaty kształcenia.
 8. Nauczyciele – w pracy z Innymi. Przygotowanie, kwalifikacje, potrzeby.
 9. Poprawa szans edukacyjnych na wsiach i w małych miastach — możliwości, podmioty działań. Przykłady dobrych praktyk.
 10. Rola i możliwości samorządów we wdrażaniu równej i sprawiedliwej edukacji.
 11. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia edukacyjne na rzecz edukacji równościowej.

Przedstawiając określony wybór zagadnień zapewniamy, że jesteśmy otwarci na inne propozycje, związane z głównym tematem. 

Udział nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych jest bezpłatny! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do rejestracji elektronicznej, która znajduje się TUTAJ:

 

Z wyrazami szacunku  dr hab. prof. UŚ Elżbieta Górnikowska-Zwolak 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

 

Sekretarze Komitetu Organizacyjnego  mgr Iwona Donocik, tel. kom. +48 502 397 375

mgr Sebastian Mrózek, tel. kom. +48 600 238 935

 

Kontakt e-mail: nierownaedukacja@gmail.com

 

 Informacja do pobrania dotycząca Konferencji Międzynarodowej „Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń” znajduje się TUTAJ. 

Plakat konferencji do pobrania znajduje się TUTAJ. 

 

                                          

Szybkie menu

Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie E-SESJA transmisje z sesji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Moduł mapowy - z warstwami System informacji przestrzennej Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński Zespół ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel