BezGranicznie Turystyczni

wróć

Celem projektu jest zsieciowanie oferty turystycznej w ramach istniejących marek terytorialnych Śląsk Cieszyński, Těšínské Slezsko i części Krainy Górnej Odry (gmina Godów, Jastrzębie-Zdrój) oraz ich profesjonalizacja i rozwój na terenie polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, Godowa i Jastrzębia-Zdroju, a także przyciąganie odwiedzających do mniej sztandarowych miejsc, zwłaszcza za pomocą nowoczesnych technologii interaktywnych i cyfrowych. W szczególności dotyczyć to będzie ofert powstałych lub planowanych w ramach programu INFOTUR. Celem pośrednim jest ożywienie transgranicznego ruchu turystycznego, wzmacnianie transgranicznych połączeń turystycznych, wydłużenie czasu pobytu turystów oraz większe wykorzystanie potencjału zasobów regionu osłabionych między innymi epidemią Covid-19.

W ramach projektu zostanie podjęty szereg działań mający na celu stworzenie trwałej i atrakcyjnej oferty turystycznej, dzięki której dojdzie do rozwoju turystyki oraz wydłużenia czasu pobytu na pograniczu polsko-czeskim w obszarze terytorialnych marek turystycznych Euroregionu Śląsk Cieszyński.
Do głównych działań projektu należą:
1) Badania ruchu turystycznego w regionie - wywiady z odwiedzającymi region w sezonie turystycznym, analiza wyników badań.
2) Sieciowanie i stworzenie oferty turystycznej (weekendowej i urlopowej) na terenie Śląska Cieszyńskiego, Godowa i Jastrzębia-Zdroju po obu stronach granicy w oparciu o całość obszaru oraz 5 wyodrębnionych podczas prac nad Strategią współpracy euroregionalnej PL/CZ Transgranicznych Obszarów Funkcjonalnych. Ponadto planowany jest cykl warsztatów związanych z sieciowaniem oferty turystycznej, a także konferencja wstępna i podsumowująca.
3) Kampania wizerunkowa promująca walory przyrodnicze i kulturowe marek terytorialnych Śląsk Cieszyński i Těšínské Slezsko. Kampania będzie realizowana w mediach społecznościowych (gł. po stronie czeskiej) oraz w kinach i na billboardach (gł. po stronie polskiej).
4) Kampania promująca wypracowane oferty turystyczne z wykorzystaniem nowoczesnych interaktywnych i cyfrowych technologii internetowych oraz tradycyjnych form promocji, która będzie obejmowała m.in. promocję w mediach społecznościowych, mapę turystyczną dla całego obszaru objętego projektem, broszury - propozycje tygodniowych wycieczek po markach Euroregionu, bezpłatną aplikację mobilną (spajającą pozostałe składowe, czyli rozszerzoną rzeczywistość, elementy wirtualnej rzeczywistości, wirtualne spacery po wybranych atrakcjach, tematyczne nakładki w aplikacji przy wybranych atrakcjach), ramki do zdjęć 'selfie' oraz 2 eventy turystyczne.
Wszystkie realizowane w ramach projektu działania mają na celu wzmocnienie transgranicznych powiązań turystycznych oraz ściągnięcie odwiedzających do mniej eksponowanych turystycznie miejsc.

Partner Wiodący: SRiWR „Olza“ w Cieszynie

Partnerzy projektu: Powiat Cieszyński, Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s., Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

Całkowita wartość Projektu –  209 243,00 EURO 

Dofinansowanie z EFRR – 177 856,55 EURO

Budżet państwa – 31 386,45 EURO

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy