Bibliotekarz Roku 2019 - Bibliotekarz z Pasją

wróć

Konkurs BIBLIOTEKARZ Z PASJĄ jest okazją do bliższego poznania bibliotekarzy, którzy są wśród nas. Idą przez życie ceniąc sobie pracę, ale obok tej pracy, a nieraz w trakcie niej, realizują swoje pasje, zainteresowania, rozwijają uzdolnienia. Czerpią z tej aktywności, by zarażać innych swoją energią i zapałem.

Organizują wiele ciekawych inicjatyw w sektorze książki i czytelnictwa, stymulując młodych ludzi do podejmowania działań nietypowych.

Bibliotekarz to zawód, który wiąże się z wieloma, często nieprawdziwymi stereotypami. Warto więc docenić osoby pracujące na tych stanowiskach, ponieważ w większości wykonują oni ogrom pracy, a poza tym bardzo często wykazują się ogromną wiedzą i zaangażowaniem. Zachęcamy zatem Państwa do zgłaszania kandydatur bibliotekarzy, którzy Państwa zdaniem wyróżniają się konkretnymi dokonaniami, które w znaczący sposób usprawniły pracę biblioteki i przyczyniły się do jej lepszego funkcjonowania i postrzegania w środowisku lokalnym.

Konkurs trwać będzie od 21 maja do 20 czerwca br. i będzie się składać z trzech etapów. Pierwszy etap to zgłaszanie kandydatur bibliotekarzy na formularzach konkursowych dostępnych na stronach www.ox.pl, www.powiat.cieszyn.pl oraz www.biblioteka.cieszyn.pl i dostarczenie ich pocztą tradycyjną, mailową (na adres: instruktor@biblioteka.cieszyn.pl) lub osobiście do siedziby Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, przy ul. Głębokiej 15 – Wypożyczalnia dla dorosłych, I piętro. Kandydatów do tytułu „Bibliotekarza z pasją” będzie można zgłaszać do 31 maja br.

Kolejnymi etapami Konkursu będą: przygotowanie sylwetek nominowanych osób oraz internetowe głosowanie na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL na bibliotekarza, który Państwa zdaniem zasługuje na tytuł „Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2019 – Bibliotekarz z pasją”.

Głosowanie trwać będzie od 6 do 20 czerwca br. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną Starosty Cieszyńskiego. Zapraszamy do udziału w Konkursie, którego patronem medialnym jest Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL. 

Platforma do głosowania na Bibliotekarza Roku znajduje się TUTAJ.

 Plakat Konkursu znajduje się TUAJ. 

Bibliotekarz Roku - Regulamin znajduje się TUTAJ. 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ. 

Oświadczenie osoby zgłaszającej znajduje się TUTAJ. 

Konkurs na Bibliotekarza Roku 2019

Konkurs na „Najlepszego Bibliotekarza Roku 2019 – Bibliotekarz z pasją” organizowany jest co dwa lata przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie, pełniącą zadania biblioteki powiatowej i Starostwo Powiatowe  w Cieszynie, w celu wyłonienia najbardziej cenionego i szanowanego przez środowisko lokalne
i bibliotekarskie Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego.       

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel