CYFROWY POWIAT

wróć

 

Koncepcja realizacji grantu

 
Powiat Cieszyński poprzez uzyskany grant planuje : - zapewnić odpowiedni poziom ciągłości działania systemu informatycznego poprzez zakup głównego zasilacza bezprzerwowego UPS dużej mocy do serwerowni. Istniejący UPS nie gwarantuje wystarczającego czasu podtrzymania zasilania dla infrastruktury serwerowni w przypadku awarii lub przerwy w dostawie zasilania. Infrastruktura serwerowni składa się m.in. z klastra wysokiej dostępności wraz z macierzami dyskowymi, które dla zapewnienia ciągłości usług muszą pracować w trybie ciągłym. Zakupiony nowy UPS zapewni spełnienie założonych wymagań. - zapewnić odpowiedni poziom funkcjonowania komórek organizacyjnych Starostwa, zakupując komputery stacjonarne w ilości 50 sztuk umożliwiających połączenie w ramach pracy zdalnej oraz służące do świadczenia e-usług. Ponadto zakupione komputery umożliwią udział w Webinariach obsługę platform e-learningowych i innych spotkań prowadzonych online, będą również służyć w ramach system klasy EZD do elektronicznego zarządzanie dokumentem w ramach JST – planowane przejście w całości na EZD do 2025 r. - zapewnić odpowiedni poziom funkcjonowania komórek organizacyjnych Starostwa m.in. w sytuacjach kryzysowych zakupując sprzęt do pracy zdalnej (notebooki 17 sztuk). Ponadto zakupione notebooki umożliwią udział w Webinariach obsługę platform e-learningowych i innych spotkań prowadzonych online, będą również służyć w ramach system klasy EZD do elektronicznego zarządzanie dokumentem w ramach JST – planowane przejście w całości na EZD do 2025 r. - zapewnić podpisywanie pism wychodzących w postaci elektronicznej zgodnie z art. 14 par. 1a KPA w ramach generowania zaświadczeń, wypisów z urzędowych rejestrów i ewidencji prowadzonych w formie elektronicznej poprzez rozbudowę istniejącego systemu FINN SOD/EZD o moduł obsługiwanej kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. Rozwiązanie to wykorzystuje kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej i w odróżnieniu od podpisu elektronicznego nie zawiera danych osoby fizycznej a jedynie dane podmiotu posiadającego osobowość prawną. Usługa nie ma ograniczeń w ilości przypisanych osób podpisujących dokumenty i jest zgodna z europejskim rozporządzeniem eIDAS, dzięki czemu dokumenty opieczętowane pieczęcią elektroniczną zachowują pełną moc prawną oraz dowodową. System wraz z urządzeniem czytnika instalowany jest na serwerze, a udostępnianie możliwości podpisu pracownikom jest na poziomie Systemu Obiegu Dokumentów w formie dodatkowych uprawnień. Powiat Cieszyński przewiduje udostępnić w Starostwie usługę pieczęci elektronicznej dla min. 20 pracowników podpisujących m.in. zaświadczenia i wypisy, a w przyszłości planuje tę liczbę rozszerzyć wg. potrzeb urzędu.
 
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 349719,75zł
TERMIN REALIZACJI ZADANIA CZERWIEC 2023R

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy