Dom dziecka UE

wróć

 

Projekt: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie 
wraz z instalacją systemu solarnego”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
Priorytet V Środowisko
 
Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
 
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnego źródła energii w budynku Domu Dziecka w Cieszynie, tak aby przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Beskidzie Śląskim.
 
Zakres niniejszej inwestycji obejmował: wymianę istniejącego źródła ciepła oraz ciepłej wody użytkowej na 1 źródło – dwufunkcyjny kondensacyjny piec gazowy, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną, docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia przy użyciu farb termoceramicznych, docieplenie ścian przybudówki płytami styropianowymi, wymianę stolarki okiennej na elementy spełniające wymagania minimalnego oporu cieplnego, montaż układu solarnego wraz  z wykonaniem instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz montaż zaworów termostatycznych na istniejących promiennikach, które ich nie posiadały oraz izolację przewodów rozprowadzających C.O. i C.W.U. w pomieszczeniach podziemia.
 
Dzięki realizacji inwestycji nastąpiło zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o 50%.
 
Wskaźniki produktu:
Liczba wymienionych źródeł ciepła – 2 szt.
Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji – 6 480 m3
Moc nowego systemu grzewczego - 0,093 MW
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – 1 szt.
Liczba obiektów objętych termomodernizacją – 1 szt.
 
Termin realizacji:
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: 29.04.2015
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu: 21.10.2015
 
Całkowita wartość Projektu:  1 101 295,56 zł
Koszty kwalifikowalne Projektu: 1 082 893,99 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych Projektu:  920 459,89 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2007-2013

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel