Dom dziecka UE

wróć

 

Projekt: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie 
wraz z instalacją systemu solarnego”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
Priorytet V Środowisko
 
Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
 
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnego źródła energii w budynku Domu Dziecka w Cieszynie, tak aby przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Beskidzie Śląskim.
 
Zakres niniejszej inwestycji obejmował: wymianę istniejącego źródła ciepła oraz ciepłej wody użytkowej na 1 źródło – dwufunkcyjny kondensacyjny piec gazowy, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną, docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia przy użyciu farb termoceramicznych, docieplenie ścian przybudówki płytami styropianowymi, wymianę stolarki okiennej na elementy spełniające wymagania minimalnego oporu cieplnego, montaż układu solarnego wraz  z wykonaniem instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz montaż zaworów termostatycznych na istniejących promiennikach, które ich nie posiadały oraz izolację przewodów rozprowadzających C.O. i C.W.U. w pomieszczeniach podziemia.
 
Dzięki realizacji inwestycji nastąpiło zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o 50%.
 
Wskaźniki produktu:
Liczba wymienionych źródeł ciepła – 2 szt.
Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji – 6 480 m3
Moc nowego systemu grzewczego - 0,093 MW
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – 1 szt.
Liczba obiektów objętych termomodernizacją – 1 szt.
 
Termin realizacji:
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: 29.04.2015
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu: 21.10.2015
 
Całkowita wartość Projektu:  1 101 295,56 zł
Koszty kwalifikowalne Projektu: 1 082 893,99 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych Projektu:  920 459,89 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2007-2013

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy