Droga Wisła Czarne

wróć

 Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T

Powiat Cieszyński 21 lutego 2018 roku podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „Zrównoważony transport transgraniczny” na realizację projektu pn.

„Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”.

Wniosek został przygotowany w partnerstwie: Powiat Cieszyński, Gmina Istebna i Žilinský samosprávny kraj.

Transgraniczny projekt obejmuje modernizację połączeń drogowych łączących rejon Čadcy na Słowacji z miejscowościami turystycznymi powiatu cieszyńskiego (Wisła, Ustroń, Istebna) oraz bielskiego (Szczyrk) za pośrednictwem korytarza TEN-T i nowego połączenia drogowego PL-SK Jaworzynka – Čierne, budowanego przez Gminę Istebna i obec Čierne (projekt „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Čierne – Skalité, etap 2 w Jaworzynce, Gmina Istebna”.)

Zakres zadania:

- Powiat Cieszyński - przebudowa 1,34 km drogi powiatowej 2675S w Wiśle Czarne – od drogi wojewódzkiej 942 do mostu na Wiśle wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastrukturą towarzyszącą, tj. m.in. 4 mury oporowe (umocnienie skarp przed wpływem osuwisk), zabezpieczenie drogi przed odłamkami skalnymi, przebudowę i modernizację ośmiu przepustów drogowych, poprawę odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej i rowów, przebudowę zjazdów, chodników, miejsc postojowych, zatok dla komunikacji zbiorowej oraz oświetlenie;

-Kraj Žilinský – przebudowa drogi II/487 Čadca -Makov- Vysoká nad Kysucou – 8 obiektów mostowych oraz trzy odcinki drogi o łącznej długości , 1,657 km, która łączy się bezpośrednio z węzłem drugorzędnym TEN-T w Čadcy (D3).

- Gmina Istebna - rozbudowa drogi gminnej w Jaworzynce o długości 1,2 km łącząca się z drogą powiatową nr 2644S w Jaworzynce i DW 943 i nowym połączeniem drogowym w Jaworzynka - Čierne ze Słowacją.

Zły stan techniczny dróg i mostów, wąskie drogi stanowią ogromne utrudnienie dla ruchu turystycznego i lokalnego i przyczyniają się do osłabiania kontaktów transgranicznych na tym obszarze pogranicza. Projekt odnosi się do problemu słabego stanu technicznego istniejących dróg górzystego obszaru polsko-słowackiego pogranicza. Wspólne działania partnerów w zakresie poprawy jakości połączeń do sieci TEN-T w rejonie pogranicza umożliwią szybszy i bezpieczniejszy dojazd do miejsc pracy, wypoczynku, rekreacji i biznesu dzięki wykorzystaniu nowego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne.

Szacowana wartość całkowita projektu: 6 062 146,64 EUR

Dofinansowanie Powiat Cieszyński 2 225 312,66 EUR

Dofinansowanie Gmina Istebna 954 510,09 EUR

Dofinansowanie Žilinský samosprávny kraj 1 734 734,90 EUR

Okres realizacji całego projektu:

Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: luty 2018r.

Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu: luty 2021r.

Projekt „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim
i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska–Słowacja 2014-2020

 
 

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel