Droga Wisła Czarne

wróć

 Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T

Powiat Cieszyński 21 lutego 2018 roku podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „Zrównoważony transport transgraniczny” na realizację projektu pn.

„Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”.

Wniosek został przygotowany w partnerstwie: Powiat Cieszyński, Gmina Istebna i Žilinský samosprávny kraj.

Transgraniczny projekt obejmuje modernizację połączeń drogowych łączących rejon Čadcy na Słowacji z miejscowościami turystycznymi powiatu cieszyńskiego (Wisła, Ustroń, Istebna) oraz bielskiego (Szczyrk) za pośrednictwem korytarza TEN-T i nowego połączenia drogowego PL-SK Jaworzynka – Čierne, budowanego przez Gminę Istebna i obec Čierne (projekt „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Čierne – Skalité, etap 2 w Jaworzynce, Gmina Istebna”.)

Zakres zadania:

- Powiat Cieszyński - przebudowa 1,34 km drogi powiatowej 2675S w Wiśle Czarne – od drogi wojewódzkiej 942 do mostu na Wiśle wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastrukturą towarzyszącą, tj. m.in. 4 mury oporowe (umocnienie skarp przed wpływem osuwisk), zabezpieczenie drogi przed odłamkami skalnymi, przebudowę i modernizację ośmiu przepustów drogowych, poprawę odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej i rowów, przebudowę zjazdów, chodników, miejsc postojowych, zatok dla komunikacji zbiorowej oraz oświetlenie;

-Kraj Žilinský – przebudowa drogi II/487 Čadca -Makov- Vysoká nad Kysucou – 8 obiektów mostowych oraz trzy odcinki drogi o łącznej długości , 1,657 km, która łączy się bezpośrednio z węzłem drugorzędnym TEN-T w Čadcy (D3).

- Gmina Istebna - rozbudowa drogi gminnej w Jaworzynce o długości 1,2 km łącząca się z drogą powiatową nr 2644S w Jaworzynce i DW 943 i nowym połączeniem drogowym w Jaworzynka - Čierne ze Słowacją.

Zły stan techniczny dróg i mostów, wąskie drogi stanowią ogromne utrudnienie dla ruchu turystycznego i lokalnego i przyczyniają się do osłabiania kontaktów transgranicznych na tym obszarze pogranicza. Projekt odnosi się do problemu słabego stanu technicznego istniejących dróg górzystego obszaru polsko-słowackiego pogranicza. Wspólne działania partnerów w zakresie poprawy jakości połączeń do sieci TEN-T w rejonie pogranicza umożliwią szybszy i bezpieczniejszy dojazd do miejsc pracy, wypoczynku, rekreacji i biznesu dzięki wykorzystaniu nowego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne.

Szacowana wartość całkowita projektu: 6 062 146,64 EUR

Dofinansowanie Powiat Cieszyński 2 225 312,66 EUR

Dofinansowanie Gmina Istebna 954 510,09 EUR

Dofinansowanie Žilinský samosprávny kraj 1 734 734,90 EUR

Okres realizacji całego projektu:

Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: luty 2018r.

Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu: luty 2021r.

Projekt „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim
i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska–Słowacja 2014-2020

 
 

Szybkie menu

Starostowie Cieszyńscy Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy