Efektywność energetyczna I

wróć

Projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w  ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT

Beneficjent: Powiat Cieszyński

 

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez działania termomodernizacyjne, wymianę źródła ciepła, przebudowę systemów wentylacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (system pomp ciepła).
W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zużycia energii końcowej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Zaplanowane działania będą przyczyniały się do ochrony środowiska naturalnego. Zasada ta będzie realizowana poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.
W wyniku realizacji zadania nastąpi:
- spadek emisji gazów cieplarnianych o 603,5 ton ekwiwalentu CO2/rok po realizacji projektu (2018 r.);
- redukcja emisji CO2 o 130,7 Mg/rok, tj. spadek o 40,3% w stosunku do sytuacji przed realizacją zadania;
- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu 5 886,92 GJ/rok, co stanowi 50,4 % w stosunku do sytuacji przed realizacją zadania.

 

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne z zakresu termomodernizacji w 4 placówkach (łącznie 7 budynków) użyteczności publicznej tj: CKPiZ w Bażanowicach (3 budynki), I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, II LO im. M. Kopernika (2 budynki) oraz Zespołu Szkół Budowlanych im. Gen. S. Grota Roweckiego w Cieszynie, mające na celu poprawę energetyczną tych budynków oraz jakości powietrza w regionie.
Zakres inwestycji obejmuje: docieplenie ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na wyroby o lepszej izolacyjności, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz przebudowę systemów wentylacji z odzyskiem, wymianę źródła ciepła (węglowego), modernizację wewnętrznej instalacji c.o. wraz z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła.
W wyniku realizacji projektu zakłada się zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej o 6 128 GJ/rok tj. o 53,14%, spadek emisji gazów cieplarnianych o 660 ton ekwiwalentu CO2/rok oraz redukcję emisji CO2 dla bud. CKPiZ o 99,16%.


  1. I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;

- wymianę stolarki okiennej;

- wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz prace odtworzeniowe tynków.

  1. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- wymianę okien wraz z pracami odtworzeniowymi tynków i profili pierwotnych;

- wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych;

- ocieplenie ściany od podwórza;

- ocieplenie stropu auli;

- modernizację systemu  wentylacji z odzyskiem i budową powietrznych pomp ciepła w sali gimnastycznej.

  1. Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Stefana Roweckiego w Cieszynie

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- ocieplenie  ścian styropianem lub tynkiem ciepłochronnym;

- wymianę okien;

- wymianę drzwi zewnętrznych; 

- wymianę instalacji co (wymianę rur izolacji i wymiana kaloryferów z montażem zaworów termostatycznych);

- prace odtworzeniowe (wymiana rynien i rur spustowych, wymiana parapetów zewnętrznych
 i wewnętrznych, obróbki malarskie, nałożenie nowej kolorystyki, instalacja odgromowa).

  1. Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach (trzy budynki)

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- wymianę starych okien wraz z pracami odtworzeniowymi (naprawa i montaż parapetów wewnętrznych, naprawa i montaż tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana zewnętrznych obróbek blacharskich);

- wymianę drzwi i bram wraz z pracami odtworzeniowymi (naprawa i montaż tynków wewnętrznych
i zewnętrznych);

- wymianę instalacji co;

- ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych styropianem;

- ocieplenie ścian fundamentowych;

- ocieplenie stropodachów;

- budowę wewnętrznej instalacji gazowej;

- wymianę źródła ciepła (z kotła węglowego na piec gazowy kondensacyjny);

- wykonanie komina odprowadzającego spaliny z układem czerpania powietrza i wykonanie wentylacji kotłowni;

- wymianę wentylatorów dachowych;

- budowę głębinowych pomp ciepła wraz z automatyką;

- budowę pomp ciepła i chłodu z pionowymi gruntowymi  wymiennikami ciepła o mocy grzewczej
161,7 kW (16 odwiertów obsługujących pompy ciepła, wykonanie studni zbiorowej i rurociągów poziomych, prace ziemne, prace drogowe jako prace odtworzeniowe);

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej;

- remont kotłowni: wykonanie  wentylacji pomieszczenia i przystosowanie do zamontowania nowego kotła oraz armatury dla pomp ciepła);

- prace odtworzeniowe  - instalacja odgromowa, wymiana rynien i rur spustowych, odtworzenie opasek wokół budynków, odtworzenie drenażu opaskowego, wykonanie nowej kolorystyki ścian.

 

Wartość projektu – 7 931 202,33 

Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego – 6 159 993,44 

Termin realizacji - 2017-04-10 - 2020-05-31 r.

 

 

 Projekt realizowany przez Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich  Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Tel +48 33 47 77 302/ 303/ 301.  email: wr@powiat.cieszyn.pl

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy