Enklawa UE

wróć

 

 

Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego – Enklawa Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle

Projekt polegał na zachowaniu dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego poprzez stworzenie przy Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle enklawy – atrakcyjnego i żywego skansenu o charakterze edukacyjnym, będącego wizerunkiem dziedzictwa kultury materialnej Górali Śląskich. W ramach tej inwestycji, w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Beskidzkiego, powstały nowe obiekty tworzące enklawę tj.: kolyba wraz z koszorem, chata kumornika, kuźnia, pasieka pszczelarska i zielnik. Ponadto zakupiony został sprzęt audiowizualny, który zwiększył atrakcyjność oferty kulturalnej Muzeum – np. witając zwiedzających muzyką góralską lub pokazem multimedialnym o góralskich tradycjach.

W ramach inwestycji wykonane zostały także prace prace remontowe w Muzeum, które przystosowały budynek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Montaż finansowy (zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie):

Całkowita wartość projektu: 985 150,58 

Wydatki kwalifikowalne: 985 158,58 

Wydatki niekwalifikowalne: 0,00 

EFRR: 837 377,99 zł (85%)

Budżet Powiatu Cieszyńskiego: 147 772,59 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

RPO WSL 2007-2013

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel