Folusz

wróć

 

 

 

Projekt pn. „W poszukiwaniu piękna w kulturze Górali Śląskich – poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego”

 

Powiat Cieszyński i Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle wspólnie z PZKO Mosty k. Jabłonkowa realizuje projekt

w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska,

dotyczący stworzenia nowej oferty kulturalnej Muzeum. Jest to kontynuacja i zapewnienie trwałości projektu „Żywe lekcje tradycji…” (zrealizowanego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 obejmującego remont

Chaty u Niedźwiedzia/ adaptacji starej szkoły przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle – projekt inwestycyjny).

 

Zakres rzeczowy po stronie polskiej to: budowa pokazowego folusza wraz z zadaszeniem i zagospodarowaniem terenu

w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim. Ponadto powstaną plansze informacyjne, wykonany zostanie folder

oraz impreza kulturalna; po stronie czeskiej planuje się w budynku PZKO Mosty – prace adaptacyjne/wykończeniowe w celu

stworzenia nowej przestrzeni wystawienniczej, w której będzie utworzona wystawa związana

z dziedzictwem Górali Śląskich oraz organizacja imprezy kulturalnej.

 

Termin realizacji projektu: 1.04.2018 r. – 30.09.2019 r.

 

Szacowana wartość całkowita części Powiatu Cieszyńskiego – 19 965,00 EUR tj. 86.228,86 zł

Dofinansowanie UE 85%  – 16 970,25 EUR tj. 73.294,51 zł

Budżet państwa 5% – 998,25 EUR tj. 4.311,44 zł

Wkład własny 10% - 1 996,50 EUR tj. 8.622,88 zł

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel