Muzeum w Wiśle - Prace konserwatorskie

wróć

 

Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego - prace konserwatorskie w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle.

 

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.

Przedmiotem projektu były prace konserwatorskie w zabytkowym obiekcie Muzeum Beskidzkiego w Wiśle - dawnej karczmie z 1827 r., tj.: remont elewacji, wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic.

Inwestycja poprawiła stan techniczny budynku i bezpieczeństwo zwiedzających, pozwoliła na zagospodarowanie niewykorzystanych dotąd piwnic
i utworzenie nowych powierzchni wystawienniczych pod ekspozycję muzealną (obejmującej m.in. wcześniej niewystawioną w Muzeum „maszynę do zbiyranio fortuchów” z końca XIX w.) i powstanie nowej oferty związanej z dziedzictwem kulturowym Górali Śląskich (lekcje muzealne, warsztaty).

Sam remont elewacji zewnętrznych obiektu pozytywnie wpłynął na estetykę otoczenia i sąsiednich przestrzeni miejskich Muzeum, zlokalizowanego w samym centrum turystycznej Wisły.

Ponadto bezpośrednio w wyniku realizacji przedmiotowego projektu: utworzone zostało nowe, stałe miejsce pracy dla przewodnika i opiekuna ekspozycji muzealnych. Zakłada się również wzrost szacowanej liczby odwiedzających o 3 833 osoby rocznie, co stanowi 22 % odwiedzających w roku 2016.

Główny cel projektu: to zwiększenie atrakcyjności obiektu kulturowego w regionie Beskidu Śląskiego poprzez działania mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich.

 Cele pośrednie:

- remont zabytkowego budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle jako ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich,

- udostępnienie nowej powierzchni ekspozycyjnej dla potrzeb nowej oferty kulturalnej Muzeum Beskidzkiego w Wiśle związanej z prezentacją dziedzictwa niematerialnego.

 

Całkowita wartość projektu: 832 575 zł

Wydatki kwalifikowalne: 773 917,05 zł

Kwota dofinansowania: 657 829,48 zł

Termin realizacji: 23.07.2018 – 30.09.2019

 

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy