Muzeum w Wiśle - Prace konserwatorskie

wróć

 

Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego - prace konserwatorskie w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.

 

Przedmiotem projektu są prace konserwatorskie w zabytkowym obiekcie Muzeum Beskidzkiego w Wiśle - dawnej karczmie z 1827 r., tj.: remont elewacji, wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic.

Inwestycja poprawi stan techniczny budynku i bezpieczeństwo zwiedzających, pozwoli na zagospodarowanie pod nową ekspozycję muzealną niewykorzystanych dotąd piwnic i powstanie nowej oferty związanej z dziedzictwem kulturowym Górali Śląskich, a remont elewacji zewnętrznej pozytywnie wpłynie na estetykę otoczenia Muzeum i sąsiednich przestrzeni miejskich,zlokalizowanych w samym centrum turystycznej Wisły.

Ponadto bezpośrednio w wyniku realizacji przedmiotowego projektu

utworzone zostanie nowe, stałe miejsce pracy dla przewodnika i opiekuna ekspozycji muzealnych. Zakłada się wzrostszacowanej liczby odwiedzających o 3 833 osoby rocznie, co stanowi 22 % odwiedzających w roku 2016.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności obiektu kulturowego w regionie Beskidu Śląskiego poprzez działaniamające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich.

 Cele pośrednie:

- remont zabytkowego budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle jako ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich,

- udostępnienie nowej powierzchni ekspozycyjnej dla potrzeb nowej oferty kulturalnej Muzeum Beskidzkiego w Wiśle związanej z prezentacją dziedzictwa niematerialnego.

 

Szacunkowa wartość projektu: 785 417,05 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 667 604,48 zł

Termin realizacji: 23.07.2018 – 30.09.2019

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel