„Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie”

wróć

PROJEKT

Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie”

nr WND-RPSL.11.01.04-24-052F/18-002 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Oś priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

 

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

Cel projektu: Poprawa jakości procesu kształcenia w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie i II LO im. M. Kopernika w Cieszynie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 446 uczniów i 282 uczennic poprzez:

  • organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,
  • organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu przyczyniających  się do wzrostu ich kompetencji matematyczno-przyrodniczych,
  • wzrost kompetencji 87 nauczycieli (72K) w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów,
  • wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w terminie od IX.2019 do VI.2020.

 Efekty: Nabycie przez uczniów pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia na terenie Powiatu Cieszyńskiego.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY 

 

Wartość projektu – 853.358,75zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego  – 725.354,93

Dofinansowanie z budżetu państwa - 42.667,94zł

Wkład własny Powiatu Cieszyńskiego - 85.335,88zł

 

Czas realizacji projektu – 01.09.2019r. – 30.06.2020r.

 

Beneficjent:

Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Tel. (33) 4777213, e-mail: projekt@powiat.cieszyn.pl https://www.powiat.cieszyn.pl  

 

Szkoły objęte projektem:

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie

43-400 Cieszyn Plac J. Słowackiego 2

Tel. (33) 8521139, http://www.osuch.bx.pl


II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie

43-400 Cieszyn Plac Wolności 7 b  

Tel. (33) 8521132,  http://www.kopernik.netus.pl

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz wszelkie informacje w zakresie projektu dostępne w sekretariatach szkół.

Szybkie menu

Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel