„Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie”

wróć

PROJEKT

Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie”

nr WND-RPSL.11.01.04-24-052F/18-002 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Oś priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

 

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

Cel projektu: Poprawa jakości procesu kształcenia w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie i II LO im. M. Kopernika w Cieszynie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 446 uczniów i 282 uczennic poprzez:

  • organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,
  • organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu przyczyniających  się do wzrostu ich kompetencji matematyczno-przyrodniczych,
  • wzrost kompetencji 87 nauczycieli (72K) w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów,
  • wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w terminie od IX.2019 do VI.2020.

 Efekty: Nabycie przez uczniów pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia na terenie Powiatu Cieszyńskiego.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY 

 

Wartość projektu – 853.358,75zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego  – 725.354,93

Dofinansowanie z budżetu państwa - 42.667,94zł

Wkład własny Powiatu Cieszyńskiego - 85.335,88zł

 

Czas realizacji projektu – 01.09.2019r. – 30.06.2020r.

 

Beneficjent:

Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Tel. (33) 4777213, e-mail: projekt@powiat.cieszyn.pl https://www.powiat.cieszyn.pl  

 

Szkoły objęte projektem:

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie

43-400 Cieszyn Plac J. Słowackiego 2

Tel. (33) 8521139, http://www.osuch.bx.pl


II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie

43-400 Cieszyn Plac Wolności 7 b  

Tel. (33) 8521132,  http://www.kopernik.netus.pl

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz wszelkie informacje w zakresie projektu dostępne w sekretariatach szkół.

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy