Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach

wróć
 
 

 

 

 

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - Nowoczesność naszą siłą”. Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel projektu

Projekt dotyczy dostosowania poziomu kształcenia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez nabycie przez uczniów/absolwentów określonych kwalifikacji i umiejętności, wykraczające poza podstawę programową.

Celem jest  zwiększenie szans na zatrudnienie i ułatwienie absolwentom odnalezienie się na zmieniającym się rynku pracy

 

Zakres projektu

  1. Prace adaptacyjne w CKZ w Bażanowicach
  2. Zakup wyposażenia dla CKZ w Bażanowicach
  3. Kursy i szkolenia dla uczniów

      - 32 uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik, technik mechatronik, technik renowacji elementów architektury;

      - 16 uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk;

      - 16 uczniów kształcących się w zawodach technik chłodnictwa i klimatyzacji.

  1. Staże dla uczniów

      - w ramach zadania zakłada się zorganizowanie staży dla 20 uczniów u pracodawców znajdujących się na terenie powiatu cieszyńskiego

  1. Kursy i szkolenia dla nauczycieli

     - szkoleniami zostanie objętych 6 nauczycieli

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego pod działania: wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy i pożądanych na aktualnym rynku pracy kwalifikacji i umiejętności, którymi powinni cechować się absolwenci szkół zawodowych.

Wartość projektu – 569.310,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 483 913,50 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa - 56 931 zł

Wkład własny - 28 465,50 zł

Termin realizacji – 1.09.2020 – 30.09.2022

 

Projekt realizowany przez Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich  Starostwa Powiatowego w Cieszynie
Tel +48 33 47 77 302/ 303/ 301.  email: wr@powiat.cieszyn.pl

Aktualności

Dokumenty do pobrania

Zapytania ofertowe

Galeria

Kontakt

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy